Ruster seg for voldsom etterspørsel fra Kina

- Dette er godt nytt for forbrukerne, sier fiskeriminister Per Sandberg nå som den norske øko-laksen igjen kan "svømme ut" på det europeiske markedet.
Etterspørselen etter sjømat er enorm i det kinesiske markedet. Nå inviterer både Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) til møter med norske bedriftsledere som vil inn på det attraktive markedet.


Etterspørselen etter sjømat er enorm i det kinesiske markedet. Nå inviterer både Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) til møter med norske bedriftsledere som vil inn på det attraktive markedet.

- Kina har potensiale til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Mandag 30. januar inviterer han, sammen med næringsminister Monica Mæland, sentrale bedriftsledere til et møte i Nærings- og fiskeridepartementet. Hensikten er å diskutere hvilke muligheter og utfordringer som nå vil åpne seg.


Mæland: - En prioritet

I desember ble Kina og Norge enige om å arbeide mot en full normalisering av det politiske forholdet. Siden 2010 har kontakten med kinesiske myndigheter vært svært begrenset, og norske eksportører og bedrifter i Kina har opplevd det som krevende å operere i landet.

- Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig. Dette vil være en prioritert sak som jeg vil jobbe aktivt med fremover, sier Mæland i en pressemelding.

Kina har tatt initiaiv til at forhandlingene om en frihandelsavtale gjenopptas så snart som mulig.

Kina er Norges største og viktigste handelspartner i Asia. Til tross for det kjølige forholdet siden 2010 har varehandelen økt betraktelig, og i 2016 utgjorde den 86,8 milliarder kroner mot 62, 8 milliarder kroner i 2011.

Utenriksminister Børge Brende og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har også muligheter og potensielle utfordringer i det kinesiske markedet som utgangspunkt når de fredag 3. februar inviterer til «Kina-møte» i Næringslivets hus i Oslo.

På deltagerlista står blant annet Remi Eriksen (konsernsjef i DNV GL), Kathrine Myhre (administrerende direktør i Oslo Medtech), Helge Aasen (konsernsjef i Elkem) og Egil Magne Haugstad (daglig leder i Pelagia).


Kinesisk delegasjon til Tromsø

Møtet er lagt opp som et NHO morgenkaffe-arrangement, og foruten å diskutere hva normaliseringen med Kina vil ha å si for norske kjernesektorer som sjømat, olje/gass og maritim sektor, vil det også rettes fokus på om norsk næringsliv vil kunne hevde seg i Kina på nye sektorer som helseteknologi og smart cities.

Det er forøvrig også ventet flere kinesiske deltagere og innledere til den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Frontiers, som til uka arrangeres i Tromsø. 


Nøkkelord