Russland, India og Kina vil etablere ny verdensorden

Russland, India og Kina er blitt enige om å jobbe tett sammen for å etablere en ny verdensorden. Kina leder initiativet, og målet til de tre landene er å påvirke allierte for å samarbeide tettere.

Russland, India og Kina er blitt enige om å jobbe tett sammen for å etablere en ny verdensorden. Kina leder initiativet, og målet til de tre landene er å påvirke allierte for å samarbeide tettere.

Det skriver Aftenposten i dag.

Utenriksministrene i de tre landene ønsker at de skal få økt innflytelse i internasjonale organisasjoner. Dette skal skje via reformer i blant annet FN-systemet, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

«Russland, India og Kina er fast bestemt på å bygge en mer rettferdig, upartisk og stabil internasjonal og politisk orden», ble de tre landene enige om i sluttkommunikeet etter møtet.

South China Morning Post omtaler også saken.

Tags