Russland har foreløpig ikke en samlende nasjonal strategi for coronakrisen, sier forsker

- Vi har en tendens til å tro at Russland er ekstremt sentralstyrt, men i mange tilfeller er ikke det riktig, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI. Foto: Amund Trellevik. 
 - Det ser foreløpig ut som at avgjørelsene på hva slags grep som skal tas i Russland blir tatt på regionnivå, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Nupi. Hun forteller at Russland inntil videre ikke har kommet med en samlende nasjonal strategi for å håndtere coronakrisen.  

I Russland var det torsdag registrert 2,777 smittede og 24 døde, ifølge High North News sin oppdatering. Av de arktiske landene har dermed bare Island og Finland færre totalt registrerte smittetilfeller enn Russland. I de nordlige områdene i Russland er det rapportert inn 11, 7 og 54 registrerte smittetilfeller i henholdsvis Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast og Republikken Komi. 

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), setter spørsmålstegn ved de offisielle tallene som kommer fra russisk hold. 

- Jeg er ikke så sikker på at man kan stole på de tallene. For det første er det et spørsmål om hvor mange man faktisk tester, noe som gjelder overalt, ikke bare i Russland. Det er jo sannsynligvis mange flere som er smittet enn det man vet, sier Wilhelmsen. 

- Samtidig er det også klart at praksisen for å pynte på tall er utbredt i Russland. Den tradisjonen har blitt forsterket ganske kraftig de siste årene. Man må også anta at det speiles i de offisielle fremstillingene av det som skjer med coronakrisen.

Also read

Ingen overordnet strategi foreløpig

I mars sendte Russland blant annet medisinsk utstyr og hjelp til Italia. Flere setter nå spørsmålstegn ved Russlands eget helsesystem og håndteringen av viruset. 

- Russland er en stor stat med mange aktører som av og til drar i ulike retninger. Noen aktører er opptatt av Russlands rolle i verden, Russlands image og hvilke stater man ønsker å bygge relasjoner til. Det er helt andre aktører enn de som jobber i helsevesenet og med innenrikspolitikken, påpeker Wilhelmsen.

- Vi har en tendens til å tro at Russland er ekstremt sentralstyrt, men i mange tilfeller er ikke det riktig. Spesielt i den siste tiden så er det mange som bemerker at det ikke alltid er et veldig toppstyrt system. Flere aktører ser ut som om de handler på egen hånd, uten at Kreml har lagt klare føringer.

Hun sier at man under coronakrisen har sett at de ulike regionene i Russland tar egne grep. 

- Når det gjelder hvordan de ulike regionene i Russland skal håndtere coronakrisen, så har ikke Kreml kommet med en overordnet strategi for hvordan regionene skal håndtere krisen og hvilke regler som gjelder. 

Mandag denne uken ga borgermesteren i Moskva, Sergej Sobjanin, beskjed om portforbud for byens innbyggere. Wilhelmsen sier at det viser seg at hans praksis nå følges i ca. 2/3 av føderasjonen. 

- Så vidt jeg kan se nå tar det veldig lang tid før Russland kommer med en samlende nasjonal strategi. Noen har pekt på at Putin er stadig mer isolert, dårlig informert og ute av sync med hva som rører seg og ikke synes å bry seg om å ta ansvar på dette feltet.

- Moskva har på en måte statuert et eksempel. Så er det litt opp til de ulike føderasjonssubjektene; republikker, okruger og oblastene, hvordan man skal håndtere situasjonen. Det ser foreløpig ut som at avgjørelsene om hva slags grep som skal tas i Russland blir tatt på regionnivå, så da vil man få litt forskjellige utslag.

Wilhelmsen mener Russlands reaksjon på krisen hittil skiller seg fra mange andre land, hvor man har hatt en unison og toppstilt reaksjon, men at dette fort kan endre seg.

- Det er faktisk litt overraskende og ikke nødvendigvis positivt, sier hun.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: