Russland gjennomfører rekordleveranse av LNG til Kina mens isen i Arktis smelter

Christoph de Margerie
Det isklassifiserte LNG-lasteskipet ‘Christoph de Margerie’ dyttes av en taubåt. Foto: Sovcomflot

Russland er et skritt nærmere helårsnavigering i Arktis. Et lasteskip med isbryterkapasitet har nylig gjennomført tidenes tidligste LNG-leveranse til Kina via Den nordlige sjøruten.

I flere år har en flåte på 15 isklassifiserte LNG-skip fraktet flytende naturgass (LNG) fra et stort anlegg på Yamal-halvøya i Russland til land i Asia via arktiske farvann. Selv med økt smelting av polisen har slike seilaser vanligvis bare vært mulig mellom juli og november.

Nå har Russlands største private LNG-selskap Novatek, som driver Yamal-anlegget, gjennomført et seilas med sitt flaggskip, verdens første LNG-lasteskip med isbryterkapasitet, ‘Christop de Margeire’ for å undersøke hvorvidt det vil være gjennomførbart med en seilas østover i mai, nesten to måneder tidligere enn det som hittil har vært vanlig for slike seilaser. Skipet hadde følge av en atomdrevet isbryter og fullførte den islagte delen av reisen (rundt 2.500 nautiske mil) på bare 12 dager. Skipet ventes å ankomme Kina midt i neste uke.

Seilasen utgjør en prøvestein for navigasjon langs denne ruta tidlig på året og kan bidra til å fremskynde fremtidig vekst i lastevolumer som sendes langs den nordlige sjøruta (NSR), bekrefter Novatek.

‘Christoph de Margerie’ reiste fra havna i Sabetta 18. mai og møtte den atomdrevne isbryteren ‘Yamal’ i Karahavet. LNG-skipet passerte gjennom Beringstredet og kom inn i Stillehavet 31. mai og skipet forventes å ankomme havna i Tangshan i det nordlige Kina 11. juni, etter en 25 dagers reise sammenlignet med de 36 dagene det ville tatt å seile gjennom Suezkanalen. I sommertida kan reisen fra Sabetta til Kina fullføres på under 20 dager.

- Vi jobber aktivt for å utvide den østlige navigasjonssesongen for NSR og ser frem til ytterlig utvikling av statlig støtte for denne handelsruta gjennom å øke isbryterkapasiteten, forklarte administrerende direktør og styreformann i Novatek, leonid Mikhelson.

En lignende utsagn kom fra Igor Tonkovidov, styreleder og administrerende direktør for Sovcomflot, som driver ‘Christoph de Margerie’. – Denne vellykkede seilasen gjennom NSR i mai gjør det mulig for oss å komme et skritt nærmere realiseringen av det fulle transittpotensialet for Den nordlige sjøruten og markerer en viktig utvidelse av shippingmulighetene som er tilgjengelig, særlig for arktiske industrielle prosjekter.

Rask seilas tross utfordrende isforhold

Selv om isbrytere med samme klassifisering som ‘Christoph de Margeire’ er i stand til å bryte gjennom 2,1 meter tykk is, var dette så tidlig i smeltesesongen at isbrytereskorte var nødvendig for deler av reisen, spesialt Østsibir-havet, hvor konvoien møte et hurtigis-felt i Vlkitskystredet og måtte navigere mellom isflak i Tsjuktsjerhavet. Konvoien møtte is som var opptil 1,3 meter tykk.

Tross utfordrende isforhold og derav resulterende lavere marsjfart representerer NSR likevel en snarvei sammenlignet med den tradisjonelle ruta, forklarte involverte representanter.

- Selv med de krevende isforholdene man møter på denne tiden av året vil det å velge NSR likevel gi en betydelig reduksjon i tida det tar å levere LNG til stillehavshavner i Asia sammenlignet med tida det ville tatt om man brukte Suezkanalen, bekreftet Tonkovidov.

Går stadig tidligere østover

Transitten er det tidligste seilasen østover noensinne utført av et LNG-lasteskip. Tidligere år har leveringer av LNG fra Yamal til Asia ikke skjedd før i juli, 6-8 uker senere enn denne ferskeste seilasen. De østlige delene av NSR er det vanligvis bare mulig å navigere mellom juli og desember. På lang sikt forventer Novatek å eksportere hoveddelen av LNG til Asia, spesielt Kina. I fjor sendte selskapet bare 6,5 prosent av produksjonen på 1,2 millioner tonn østover.

Resten av året sender selskapet lasten sin vestover mot Europa. I den sammenheng har Novatek de to siste årene samarbeidet med det norske selskapet Tschudi om skip-til-skip-overføring av LNG i havet utenfor Honningsvåg. Dette gjør at Novatek kan optimalisere bruken av spesialiserte isklassifiserte lasteskip og bare bruke dem der det faktisk er islagte farvann.

50 years of Victory
Utsikt fra den atomdrevne isbryteren ’50 års seier’. Foto: Rosatomflot

Nye isbrytere for helårsnavigasjon

Russland er for tiden opptatt av å oppgradere og utvikle landets flåte med atomdrevne isbrytere, med fire skip under bygging eller kontrahert, og ytterligere et skip som skal landes neste år. Med hjelp av disse nye og bedre isbryterne håper selskapet å utvide navigasjonssesongen fra mai til januar. På det tidspunktet vil trafikk østover være gjennomførbart, bortsett fra midt på vinteren mellom februar og april.

- Statlig støtte [til isbrytere] gjør at vi kan bidra betydelig til den årlige lastefrakten langs Den nordlige sjøruten gjennom å iverksette våre storstilte LNG-prosjekter om å produsere opptil 70 millioner tonn innen 2030, forklarte Mikhelson.

Mens seilaser langs NSR fortsatt er nytt og litt ukjent terreng, får like fullt skip og mannskaper raskt mer erfaring. Dette var den 45. seilasen langs NSR for ‘Christophe de Margerie’.

Det endelige målet er å oppnå helårlig navigasjonskapasitet. For dette formålet konstruerer Russland en ny super-isbryter som skal være i stand til å eskortere de Arc7-klassifiserte LNG-lasteskipene selv midt på vinteren.

Kontrakter mellom Rosatomflot og Zyezda-verftet for bygging av isbryteren i Leader-klassen ble signert tidligere i år. Det første skipet av denne klassen forventes kontrahert i 2027.

Neste skip allerede underveis

Det neste isklassifiserte LNG-skipet la ut fra Sabetta på vei mot Kina så tidlig som under en uke etter at ‘Christophe de Margerie’ hadde forlatt den samme havna. ‘Vladimir Voronin’ fulgte innledningsvis en mer kystnær rute med eskorte fra den atomdrevne isbryteren ’50 års seier’ den første delen av reisen, før ‘Yamal’ overtok eskortejobben lenger øst. Skipet ligger an til å fullføre seilasen langs NSR på kortere tid enn 10 dager. Konvoien fant en isfri ‘motorvei’ langs den sibirske kysten, noe som gjorde det mulig med rask fremdrift.

Vladimir Voronin
Ruten for ‘Christophe de Margerie’ (gul) og ‘Vladimir Voronin’ (rosa) gjennom Karahavet og Laptehavet. Kilde: IHS Markit Maritime & Trade via Twitter

Selv om den vellykkede testseilasen ser ut til å være et stort skritt på veien mot å utvide sesongen for navigasjon langs NSR, er det likevel noen eksperter som advarer mot at vinter- og vårnavigasjon langs denne ruta fortsatt vil være utfordrende, at det bare vil være mulig med hjelp fra verdens kraftigste isbryter, og at det ikke vil være gjennomførbart for ikke-spesialiserte fartøy. Andre hevder på sin side igjen at Novateks Arc7-klassifiserte lasteskip er svært kapable selv uten isbryter-eskorte, og at denne testseilasen kan ha vist at fri navigasjon vil være gjennomførbart for disse spesialiserte skipene allerede sent på våren.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord