Russisk konsul: Vi styrer ikke flyktningene - Norge er for snille

Generalkonsul Sergey Shatunovskiy-Byurno (t.v.) og visekonsul Igor Lapitskiy. (Foto: Linda Storholm)
Norge er for snille og derfor strømmer det nå på med asylsøkere over grensen fra Russland. - Har du tilrettelagt for asylsøkere kan det ikke komme som et sjokk når de kommer, sier Russlands generalkonsul i Kirkenes.

Norge er for snille og derfor strømmer det nå på med asylsøkere over grensen fra Russland. - Har du tilrettelagt for asylsøkere kan det ikke komme som et sjokk når de kommer, sier Russlands generalkonsul i Kirkenes. 

- Russland har ingenting med flyktningestrømmen å gjøre, vi har våre egne flyktninger å ta hånd om. For eksempel bor det i Murmansk alene 6000 flykninger fra Ukraina, sier Sergey Shatunovskiy-Byurno.

Han overtok som generalkonsul etter Michail Noskov nylig, og i et intervju med High North News forteller han gjerne om sitt glødende engasjement for samarbeid mellom landene i Barentsregionen, et samarbeid Russland vil skal fortsette og utvikles videre. I oktober overtok de formannskapet i Barentsrådet, og samarbeidet i regionen er av stor betydning, dette er til nytte for folk på begge sider av grensen, forteller Shatunovskiy-Byurno. 

Men de siste par ukene er samarbeidet satt på prøve. Det er en krevende situasjon for Norge å ta unna et stadig økende antall asylsøkere over Storskog. Mange av dem kommer opprinnelig fra Afghanistan, men har allerede bodd flere år i Russland -illegalt. 


Kan ikke stoppe dem

Enkelte har spekulert i at Russland bevisst sender asylsøkere mot Norge, men dette avviser generalkonsul Sergey Shatunovskiy-Byurno.

- Hvis noen vil dra til Norge, hvordan skulle vi kunne stoppe dem, spør han retorisk før han fortsetter:

- Hvis folk som oppholder seg i Russland vil dra til Norge og søke asyl er ikke det noe vi kan hindre, sier han. 

Han tror at forklaringen bak den store økningen over grensen er sammensatt, men at Norge må tåle å få sin del av flyktningestrømmen ettersom vi legger så godt til rette for det - i motsetning til Finland, som ikke opplever den samme strømmen med asylsøkere inn over grensen fra Russland. 

- Her i Norge får asylsøkere fine klær, penger, mat og tak over hodet. Det er klart det er fristende. I tillegg handler det om hvordan dere folk er, sier han. 

- Hvordan det? 

- Du så hva som skjedde da det kom en buss med asylsøkere til Finland, lokalbefolkningen angrep den og ropte ukvemsord mot bussen. Slik gjør ikke nordmenn, så her føler de seg velkomne, sier han. 


Uheldig å stenge grensen

Han tror årsaken til at mange illegale innvandrere i Russland nå legger i vei mot Norge er at de øyner sjansen til et bedre liv her, og den vil de gripe.

Sergey Shatunovskiy-Byurno har ikke fått med seg at enkelte norske politikere vil stenge grensen mellom Norge og Russland, men sier dette vil være svært uheldig for grensesamarbeidet.

-Det er ingen god ide å stenge grensen. Det er selvsagt Norges rett å gjøre det, men hvis du stenger grensen for alle, hva vil da skje med næringslivet i grenseområdet? Hva med dem som har familie på begge sider av grensen? Hva med kultursamarbeidet, idrettssamarbeidet? Hva vil skje med hele barentssamarbeidet, spør han retorisk før han fortsetter tankerekken:

- Ser man på historien er selvsagt alt mulig. Og det er mulig å stenge grensen, men er det gjennomførbart?

Generalkonsulen lar spørsmålet henge mens han trekker pusten og fortsetter. Han understreker at han nå ikke snakker på vegne av den russiske federasjonen, dette er ikke noe som ligger på hans bord, dette er det opp til ambassaden å mene noe om. 

- Men som generalkonsul er jeg ansvarlig til et visst nivå for grensesamarbeidet, og det vil være et lite ønskelig skritt med stenging av grensen. Det vil ikke bli bra for folk som bor i grenseområdet, sier han. 


Leste du disse? 

Frykter at Russland vil kjøre solo i Arktis

Blir det samarbeid mellom Finnmarksløpet og Iditarod? 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: