Russisk heder og medalje til Mellemvik

Frode Mellemvik overrekkes medaljen av viseutenriksminister i Russland Aleksej Mesjkov. Foto: MGIMO
Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret i Bodø er tildelt den høyeste æresbevisningen som det russiske Utenriksdepartementet kan gi til en utlending.

Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret i Bodø er tildelt den høyeste æresbevisningen som det russiske Utenriksdepartementet kan gi til en utlending. 

Det var under en seremoni i frobindelse med markeringen av MGIMO-universitetets 70-årsjubileum at Mellemvik ble tildelt "Medalje for bidrag til internasjonalt arbeid". 

MGIMO er Utenriksdepartementets universitet, og et av Russlands mest prestisjetunge. Mellemvik ble overrakt utmerkelsen av viseutenriksminister Aleksej Mesjkov. 

Medaljen er tildelt som belønning for "aktivt samarbeid med Russlands utenriksdepartement for utvikling av bilateralt samarbeid med Russlands utenriksdepartement for utvikling av bilateralt samarbeid, utbredelse av russisk språk og kultur, gjennomføring av prosjekter til støtte for landsmenn og andre konkrete tjenester”.

Medaljen kan gis til både russiske og utenlandske borgere, og tildeling skjer etter vedtak av utenriksministeren.

 

Langt og tett samarbeid

Mellemvik har gjennom flere tiår vært sentral i samarbeidet mellom Norge og Russland innen høyere utdanning. Først som rektor ved Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, og senere som direktør for Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø, UiN. 

Universitetet i Nordland har samarbeidet med MGIMO i ti år, mens samarbeidet med Det baltiske tekniske universitetet i St. Petersburg har vært i nærmere 25 år. Som et resultat av samarbeidet er Universitetet i Nordland den utdanningsinstitusjonen i Norge med flest russiske studenter. Det er også flere studenter fra UiN som reiser på utveksling til ulike institusjoner i Russland. 

Selv er Frode Mellemvik meget overrasket over å få en slik ærespris, ikke minst på dette nivået. 

- Jeg er svært takknemlig. Tildelingen viser at det vi står for i samarbeidet med russiske institusjoner, verdsettes stort av russiske myndigheter, sier han.

 

Gjensidig

Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland er den akademiske institusjon i Norge som har det mest utstrakte samarbeidet med Russland. Samarbeidet preges av gjensidighet, med felles masterprogram og felles forskningsprosjekter.  Ingen universiteter i Norge har å mange russiske studenter som det Nordland har, og ingen sender så mange norske studenter til Russland som Universitetet i Nordland. 

-Vi samarbeider også med næringslivet og øvrige institusjoner i Russland. Mye av samarbeidet er bygd opp ved hjelp av prosjekter og bidrag fra Statoil, Rosneft, Total, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, Nordland fylkeskommune, Senter for internasjonalisering av utdanning og Forskningsrådet, for å nevne noen, sier Frode Mellemvik.

Han påpeker også at Kunnskapsdepartementets engasjement over år for å utvikle samarbeid med Russland har vært viktig for at Universitetet i Nordland skulle få til dette omfattende samarbeidet.

 

Frode Mellemvik ble svært overrasket å bli en slik heder til del. Foto: Linda Storholm
Frode Mellemvik ble svært overrasket å bli en slik heder til del. Foto: Linda Storholm

Nøkkelord