Russerne advarer mot oljeutvinning i LoVeSe

- An accident and an eventual emission of oil and gas, particularly in a spawn area, will lead to an extensive environmental disaster, the Chairman of the Russian Fishing Industry Union writes in his letter to its Norwegian counterpart.
Russiske fiskere i nord er bekymret - og kommer med sterke advarsler om oljeutvinning i Lofoten, Senja og Vesterålen (LoVeSe). Nå vil de be russiske myndigheter om å gå videre med saken for å sikre en norsk-russisk koordinering av olje- og fiskerivirksomhet.


Russiske fiskere i nord er bekymret - og kommer med sterke advarsler om oljeutvinning i Lofoten, Senja og Vesterålen (LoVeSe). Nå vil de be russiske myndigheter om å gå videre med saken for å sikre en norsk-russisk koordinering av olje- og fiskerivirksomhet.

Det er den russiske organisasjonen Fishing Industry Union of the North, som på vegne av sine medlemmene gir utrykk for bekymringene: 

- Spørsmålet om konsekvensutredning og en mulig olje- og gassaktivitet i Lofoten, Vesterålen, og Senja er noe som bekymrer Fiskeriindustriunionen i Nord. Vi er svært kritiske til olje- og gassaktivitet i disse havområdene, skriver organisasjonens generaldirektør Nikolai Demianenko i et brev til Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Fishing Industry Union of the North er det norske fiskarlagets samarbeidsorganisasjon i Murmansk.


Ber Erna lytte til innvendingene

Norges Fiskarlag har gjentatte ganger kommet med klare advarsler til regjeringen og Stortinget om ikke å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Deres standpunkt er det heller ikke bør iverksettes en konsekvensutredning i det sentrale og unike havområdet, som har stor betydning for mange av våre viktigste fiskebestander.

Den norske næringsorganisasjonen for yrkesfiskere har rundt 4700 medlemmer på lista.

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sendte onsdag et brev til statsminister Erna Solberg, hvor han ber om at synspunktene til de norske og russiske fiskerne blir vektlagt i de videre diskusjonene knyttet til petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten.


Vil ha norsk-russisk koordinering

- I henvendelsen fra våre russiske venner påpekes også behovet for norsk-russisk koordinering av petroleumsaktiviteten i Barentshavet, og de viser til prosessen knyttet til oppfølgingen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, skriver Ingebrigtsen i brevet til Erna Solberg.

I forbindelse med regjeringspartienes sonderinger mot øvrige partier etter årets stortingsvalg, har det samme brevet også gått ut til Arbeiderpartiet og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap)


Den russiske fiskeriindustriunionen er meget klar på at de fullt og holdent støtter Norges Fiskarlags standpunkt om at det ikke må settes i gang petroleums- og leteaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Mørebankene.

- Dette begrunnes med at disse områdene er svært viktige gyte- og fangstområder og at en aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere, skriver Ingebrigtsen i brevet.

– Uttalelsen fra den russiske Fiskeriindustriunionen understøtter på alle måter Fiskarlagets syn i saken, og den er dermed nok et fagtungt innspill til Solberg-regjeringens videre vurdering og håndtering, sier leder av Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen ble valgt til leder av Norges Fiskarlag på Landsmøtet i 2013.
Kjell Ingebrigtsen har vært leder av Norges Fiskarlag siden i 2013. (Foto: Norges Fiskarlag)

Nøkkelord