Ruller amerikanske stridsvogner ut fra lager i Trøndelag

I løpet av de neste ukene kommer 15.000 soldater, fra 14 land, til å delta på øvelsen Cold Response. De amerikanske stridsvognene, som i to år har stått inne i fjellet på forhåndslageret i Trøndelag, er allerede rullet ut.


I løpet av de neste ukene kommer 15.000 soldater, fra 14 land, til å delta på øvelsen Cold Response. De amerikanske stridsvognene, som i to år har stått inne i fjellet på forhåndslageret i Trøndelag, er allerede rullet ut.

De amerikanske Abrams-stridsvognene er ikke de eneste militære kjøretøyene som er lagret inne i fjellmassivene. Flere tusen amerikanske kjøretøy er parkert inne i de ulike fjellhallene, og mye av utstyret gjøres nå klart for den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response.

Viktig for sikkerhetspolitikken

De norske lagrene i Trøndelag brukes til å forhåndslagre materiell som skal kunne brukes dersom det blir nødvendig å forsterke forsvaret av Norge i en krise- eller krigssituasjon.

- Det er strategisk viktig for både amerikanerne og oss at vi får brukt dette utstyret på øvelse, sier generalmajor Yngve Odlo.

Øvelsen går av stabelen i tidsrommet 19. februar til 22. mars.

I tillegg til Norge og Nato deltar tretten nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Latvia, Nederland, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spania og Storbritannia. Bidragene kommer i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker.

Utstyret oppgradert i 2014

Foruten kjøretøy er det mye annet utstyr som også har fått plass inne i de svære hallene. Her finnes blant annet utstyr som kan tas kjapt i bruk ved eventuelle naturkatastrofer.

Mye av utstyret ble oppgardert i 2014, og da kom også Abramsene. Samtidig har det vært lagret amerikansk materiell i fjellene i nesten 30 år.

- Vi er veldig fornøyde med å ha amerikanerne her. USA bidrar desidert mest til den samlede sikkerheten i Nato, og forhåndslagrene er et tegn på vitalitet og styrke for norsk sikkerhetspolitikk, sier Odlo.

Ifølge Forsvarets egne nettsider er det til enhver tid 80 personer som jobber med alt utstyret i fjellene, de fleste av dem nordmenn.

Tags