Rubiner for 200-300 millioner i året

Ruby production runs at full speed at the facilities of Greenland Ruby, owned by Norwegian LNS. However, there is a lot of work to do from extraction inside the mine and until polished and ready-made rubies are presented. (Photo: Anders Bergvik, Rana Gruber and TNG)
LNS på Grønland regner med å omsette rubiner for mellom 200 og 300 millioner kroner neste år.

 

LNS på Grønland regner med å omsette rubiner for mellom 200 og 300 millioner kroner neste år.

Greenland Ruby, det nordnorskeide gruveselskapet på Grønland, håper å dra i land det første rubinsalget før nyttår, og tar sikte på mellom 10 og 15 prosent av verdensmarkedet.


Tid for høsting

Leonhard Nilsen og sønners rubineventyr på Grønland har vært et langt lerret å bleke, men nå kan det se ut til at høstingstiden har kommet.

- Vi får i alle fall gode tilbakemeldinger på produktene, og vil gjøre våre rubiner til noe helt unikt og eksklusivt, sier konsernsjefen i LNS, Frode Nilsen, til High North News.


Nilsen er ikke engstelig for at rubinene fra Grønland skal skade priser eller balansen i markedet når produksjonen kommer for fullt.


Top of the World


- Det handler veldig mye om å "brande" dette riktig – at vi understreker eksklusiviteten, det spektakulære i at det er edelstener fra "top of the World", og ikke minst at de er produsert i tråd med de høyeste etiske og sosiale standarder.

I Asia er det mange som oppfatter det arktiske som svært eksotisk, så vi tror vi skal kunne markedsføre og selge stenene på en god måte, forteller Nilsen.

- Vårt volum er ikke så fryktelig stort, samtidig som fargede, røde og rosa, edelstener er i vinden, og har en økende etterspørsel.


200 til 300 millioner

LNS-sjefen vil ikke gjerne snakke om tallstørrelser når det gjelder rubingruven på Grønland.

- Produksjonen er godt i gang, vi har gjort en del innovasjoner som har gjort at vi har kunnet øke produksjonen betydelig, og håper som sagt å ha de første salgene i løpet av siste kvartal i år. I disse dager er salgsavdelingen blant annet til stede under en stor messe i Bangkok, så får vi se om vi får noen salg der.

Vi regner med, hvis alt går som det skal og vi oppnår de prisene vi håper på, at vi kan ha en omsetning på 200 til 300 millioner i 2018, og så blir det der omkring i de påfølgende årene.

Men det er veldig avhengig av mange faktorer, volum, priser osv., understreker Nilsen.


Mange år fremover

LNS har en lisens for drift på 30 år, med mulighet for utvidelse i nye 20 år, på denne rubinforekomsten. Det som er avdekket, eller kartlagt av edelstener til nå tilsier et volum som kan gi omkring 10 års drift.

I tillegg til dette tyder foreløpige og mer overflatiske undersøkelser i endene av denne forekomsten på at det er betydelige mengder edelstener å hente – i mange år fremover.

- Men, sier Frode Nilsen, - det er for tidlig å si noe nøyaktig om dette ennå.

Tidligere artikler i HNN om LNS’ rubingruve på Grønland. 
Read article in English

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: