Rørende enighet om mineralnæringens framtid i nord

Det var ingen steile fronter da disse møttes til debatt under Geonorkonferansen onsdag. F.v. Norsk Bergindustris Elisabeth Gammelsæter, moderator Arne O. Holm, Statssekretær Grete Ellingsen (H), Kåre Gunnar Fløystad fra Zero og Tomas Norvoll(Ap). (Foto: Linda Storholm)
Tomas Norvoll (Ap) etterlyste penger til mineralkartlegging: - Pengene kommer, svarte statsekretær Grete Ellingsen (H).

Tomas Norvoll (Ap) etterlyste penger til mineralkartlegging: - Pengene kommer, svarte statsekretær Grete Ellingsen (H). 

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, kritiserte regjeringen som har kuttet støtten til Norges Geologiske Undersøkelses mineralkartlegging med en forklaring om at pengene var påkrevd for å håndtere flyktningestrømmen.

Men statssekretær Grete Ellingsen (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet punkterte raskt det som kunne blitt en god politisk debatt om prioriteringer: 

- Vi planlegger å finansiere dette videre. Kuttene kom ikke fordi vi ikke syns dette er viktig, men fordi vi i en ekstraordinær situasjon måtte ha penger til å håndtere flyktningestrømmen, sier Ellingsen. Framtiden i nord må diskuteres i nord

Grete Ellingsen er klar på at mineralnæringen skal bidra til utvikling i nord, denne næringen skal være en integrert del av framtidig industri i Nord-Norge. 

- Men framtiden til Nord-Norge må diskuteres i Nord-Norge, og det er viktig at lokale politikere og næringsliv er med på debatten, sier Ellingsen, som er kjent for å være opptatt av det lokale og regionale perspektivet. 

Lokalt beslutningsnivå, bærekraft både økonomisk, sosialt og miljømessig, samt forurensning og utslipp, det var hovedtemaene da Geonorkonferansen åpnet på Mo i Rana onsdag, og debatten var svært så minnelig, til og med Kåre Gunnar Fløystad fra Zero, som representerte miljøsaken, var enig i at mineralnæringen har en framtid i nord, selv om det krever sjødeponi.


På vei mot en grønnere industri

For Zero vil ikke være motstandere uten å ha et bedre alternativ, og et bedre alternativ til norsk mineralnæring er ikke så enkelt å finne på veien mot en grønnere industri. 

- Klimaendringene er en global utfordring som truer og det må påvirke måten vi lever på og planlegger for framtiden, sier Fløystad. Han vil forene krefter for å løse klimautfordringene, og er opptatt av at løsningene må kunne tas inn i dagliglivet til folk flest hvis det skal ha noen effekt. Som eksempel viste han til elbilsalget, som på grunn av økonomiske fordeler har gjort Norge til en elbilnasjon, samtidig som salget av elbiler i nabolandet Sverige har stått på stedet hvil. 

Så gjenstår det å se om politikere, næringsliv og miljøorganisasjoner klarer å omsette enigheten til handling, slik at norske mineraler blir en del av framtidens grønnere løsninger. Tags