- Rigid regelverk gjør laksen syk

Eva Maria Kristoffersen er daglig leder i selskapet Egil Kristoffersen og Sønner AS, og har også styreverv i Norges sjømatråd og NHO Nordland. (Foto: Ørjan Bertelsen)
Egil Kristoffersen & Sønner gikk i fjor med et driftsresultat på 52,6 millioner kroner av en omsetning på 205,6 millioner kroner. I år blir resultatet svakere på grunn av sykdom.

Egil Kristoffersen & Sønner gikk i fjor med et driftsresultat på 52,6 millioner kroner av en omsetning på 205,6 millioner kroner. I år blir resultatet svakere på grunn av sykdom.

Bedriften fikk tidligere i år påvist ILA på deler av fisken og måtte derfor slakte ned halve årsutsettet for å bli kvitt viruset. Høstfisken står på en annen lokalitet og ble ikke ILA-rammet.

- Vi vil se en nedgang i 2014. Det har selvfølgelig med ILA å gjøre, vi har også sett en liten nedgang i lakseprisene. Alt i alt, tror jeg vi kommer til å klare oss bra. Vi har en solid økonomi etter flere år med gode resultater, sier daglig leder i Egil Kristoffersen og Sønner, Eva Maria Kristoffersen.

Avlusning er årsaken

Årsaken til ILA-utbruddet selskapet hadde tidligere i år, skyldes i følge Kristoffersen at forskriftene om behandling mot lakselus tar for lite hensyn til fiskens velferd.  

- Vi måtte gjennomføre en avlusing i vinter. Avlusing under dårlige forhold kan stresse fisken og svekke immunforsvaret. Dette gjør den mer mottakelig for sykdom, sier Kristoffersen.

Ifølge Kristoffersen er det høyere risiko forbundet med avlusning på vinterstid.

- Laksen er et vekselvarmt dyr. Fisken har samme kroppstemperatur som omgivelsene. Dette gjør at håndtering ved lave temperaturer kan gi nedsatt velferd hos fisken. I tillegg er det færre timer med lys og større risiko for dårlig vær under operasjonene. Dette kan være med på å øke sannsynligheten for uhell.

- Det hadde vært mye bedre for oss i nord, som har lavere lusenivåer enn resten av landet, å gjennomføre avlusinga utover våren. Da er det varmere i vannet og fisken er mindre mottakelig for stress, sier Eva Maria Kristoffersen.

 

Rigid regelverk

Hun mener regelverket slik det er i dag ikke er optimalt utformet for å kunne ta velferden til oppdrettsfisken på alvor.

- Jeg er helt enig i at vi må ta lakselus på alvor, men det regelverket vi har i dag er for lite tilpassa de enkelte anlegga. Det er lite slingringsmonn når det kommer til tidsfrister og innrapportering. I gjennomsnitt sender jeg inn to rapporter om dagen til Altinn, og når de krever at alt skal være feilfritt så blir det mye jobb. Det hadde vært interessant å la politikerne få følge de reglene næringsaktørene forholder seg til. Da kunne vi sett hvor lenge de holdt ut, ler Kristoffersen.

 

God kompetanse

Selv om bedriften har vært uheldig i år, har det i flere år gått meget bra for bedriften. Kristoffersen peker på flinke ansatte som en av faktorene for at de har klart seg i så mange år.

- Vi har meget dyktige medarbeidere som er flinke til å jobbe mot gode resultater. Vi passer på å holde på dem, mange har vært her i nærmere 20 år. I tillegg styrer vi hele prosessen fra rogn og til ferdig pakket laks. Vi er et lite, men helintegrert selskap, det tror jeg er viktig, sier daglig leder hos Egil Kristoffersen & sønner, Eva Maria Kristoffersen.

 

Ikke påvirket av sanksjoner

Ettersom bedriften ikke slakter fisk nå, er de ikke direkte påvirket av sanksjonene mot norsk laks i det russiske markedet.

- Laks er et godt produkt med økende etterspørsel globalt. I det globale laksemarkedet vil laks fra andre nasjoner finne veien til Russland avslutter Eva Maria Kristoffersen.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Alvorlig og smittsom virussykdom. 

ILA-viruset hører til i samme familie som influensavirusene, men gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. Sykdommen er kun påvist hos atlantisk laks.

ILA er en såkalt gruppe-B-sykdom, og den eneste sykdommen hos laks som har et aktivt bekjempelsesprogram. hvis det påvises ILA i et oppdrettsanlegg må all fisken i anlegget slaktes innen 80 dager. Det er Mattilsynet som forvalter bekjempingen av ILA i Norge.  

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: