Retten beordrer søppelselskap å fjerne ulovlige bygninger ved Sjies

En regional domstol i Arkhangelsk har beordret at selskapet bak byggingen av en søppelfylling ved Sjies må rive ulovlige oppsatte bygg. Her er stasjonsbygget fotografert. Foto: Denis Sinjakov
En regional domstol i Arkhangelsk ber selskapet bak den store søppelutbyggingen ved Sjies om å fjerne bygninger som er ulovlig satt opp. Dette er en delvis seier for miljøvernere som har protestert i halvannet år.

Avgjørelsen fra den regionale domstolen i Arkhangelsk fylke forrige uke, der selskapet bak byggingen av et søppeldeponi ved den nedlagte jernbanestasjonen Sjies blir bedt om å fjerne ulovlig oppsatte bygninger, blir sett på som en delseier for aktivister og miljøvernere i Russland.

Siden sommeren 2018 har et stadig økende antall russere protestert mot byggingen av et søppeldeponi i den urørte skogen langt inne i myrlandskapet i Nordvest-Russland, på grensen mellom Arkhangelsk og Komi fylker.

Vitalij Servetnik i miljøorganisasjonen Den russiske sosial-økologiske sammenslutningen sier rettsavgjørelsen er god, men at den langt ifra er endelig.

–  Selskapet vil mest sannsynlig anke avgjørelsen. De har én måned på seg til å gjøre det. Dette vil føre til at rivingen av bygningene blir utsatt. Kjennelsen betyr heller ikke at rettsstaten er tilbake i Russland. Selskapet var i stand til å bygge alt dette ulovlig, sier Servetnik.

Vi fortsetter, men alle er slitne
Ivan Ivanov, demonstrant
Flere bygninger, blant annet dette hybelhuset, er satt ulovlig opp ved Sjies, mener en domstol i Arkhangelsk fylke. Nå må selskapet bak byggingen av den omstridte søppelfyllingen fjerne byggene. Foto: Denis Sinjakov

Søppelkrigen i Nordvest-Russland

Russiske myndigheter planlegger å bygge en 5000 dekar stor søppelfylling ved togstasjonen Sjies i Nordvest-Russland.

Det har satt i gang den største protestbølgen i Russland i moderne tid.

Søppelfyllingen skal plasseres midt i urørt natur, og skal etter planen ta imot 500.000 tonn usortert søppel fra Moskva hvert år – i 20 år.

Protestene ved Sjies har spredt seg til mange russiske byer. Sjies er i dag blitt symbolet på den voksende misnøyen i den russiske befolkningen mot myndighetenes håndtering av avfall.

– Alle beslutninger er politiske

Konflikten rundt byggingen av et stort deponi for søppel fra Moskva-regionen ved Sjies har vart i halvannet år, og har økt i styrke den siste tiden.

I slutten av juli 2018 oppdaget lokale innbyggere at det var startet store byggeaktiviteter ved og rundt en nedlagt jernbanestasjon. De unnvikende svarene og mangelen på informasjon førte til en stor mobilisering og kamp mot deponiet.

Byggingen har satt i gang noen av de største sosiale protestene siden Sovjetunionens fall. I dag, snart halvannet år senere, er konflikten mer fastlåst enn noen gang. Sjies er blitt en samlingsplass for naturvernere og aktivister fra hele Russland. Men Sjies er også blitt et synonym på en voksende misnøye med flere sosiale utfordringer.

Servetnik er sikker på at domstolsavgjørelsen ikke ville vært mulig uten de store protestene.

– Alle beslutninger rundt Sjies er politiske. Selv beslutningen om å bestemme i henhold til loven, er en politisk beslutning. Jeg er sikker på at kjennelsen ikke ville vært mulig uten protestleirene ved Sjies og all oppmerksomhet denne saken har fått, sier Servetnik.

Vil anke avgjørelsen

Domstolsavgjørelsen er logisk og basert på lovene. Men siden selskapet kan anke, vil de ulovlige bygningene ikke bli jevnet med jorden med det frøste, sier en annen sentral person i protestbevegelsen ved Sjies, Ivan Ivanov.

– Dette er den første vellykkede domsavgjørelsen i favør demonstrantene. Dette er veldig viktig moralsk. Dette er statens første skritt til fordel for demonstrantene, sier Ivanov, som sier at kampen fortsetter.

– Vi fortsetter, men alle er slitne, sier han.

Nettavisen 29.ru melder at selskapet bak byggingen, Eko Teknopark, vil anke rettsavgjørelsen. Ifølge nettstedet komionline.ru mener selskapets representanter at domsavgjørelsen er basert på feil og misforståelser.

 

High North News besøkte Sjies i mars i år. Foto: Denis Sinjakov

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: