Resultatforbedring på 77 millioner

Tidligere direktør i OVDS/Hurtigruten Steinar Sæterdal mener det er et særdeles utfordrende farvann staten navigerer i når Kystruten skal ut på anbud. (Foto: Linda Storholm)
Hurtigrutens rapport for tredje kvartal viser et resultat på på 269 millioner kroner før skatt. Det er en forbedring på 77 millioner kroner fra tredje kvartal i 2013.
Hurtigrutens rapport for tredje kvartal viser et resultat på på 269 millioner kroner før skatt. Det er en forbedring på 77 millioner kroner fra tredje kvartal i 2013. 

Norskekysten er det største produktområdet til Hurtigruten ASA, og står for 62 millioner av resultatforbedringen. Dette er det femte kvartalet i rekken Hurtigruten ASA leverer resultatforbedring.

- Tredje kvartal er et meget viktig kvartal for Hurtigruten, og vi er tilfredse med en kraftig forbedring av resultatene. Etter flere positive kvartaler for explorerskipet MS "Fram" er det nå norskekysten som driver den positive utviklingen. At dette er femte kvartalet på rad med resultatforbedring, viser at vi har tatt riktige grep, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Antall gjestedøgn øker med ni prosent, mens passasjerinntekter per gjestedøgn går opp med 12 prosent. Ombordsalg per gjestedøgn øker med tre prosent sammenlignet med tredje kvartal 2013.

Gode utsikter

Forsalget for 2015 viser en utvikling på 15,1 prosent vekst for Norskekysten, sammenlignet med samme tidspunkt i 2014. Utviklingen er primært drevet av økt volum, kombinert med underliggende pris på nivå med fjoråret og en svakere krone.

MS "Fram" har på grunn av planlagt vedlikehold og endret seilingsplan redusert kapasitet i 2015. Dette bidrar til at forsalget for 2015 er 7,1 prosent svakere enn det var for 2014 på samme tidspunkt i fjor.

Tags