Ressursmangel hos kystvaktene

Kystvaktene i Norge, Canada og Danmark er organisert ulikt, men alle opplever ressurspress.

Fellestrekkene for kystvaktene i Norge, Danmark og Canada er et et ressurspress som burde tilsi at det bør skje nytenkning. Det skriver forsker Andreas Østhagen ved Institutt for Forsvarsstudier i en artikkel i skriftserien IFS Insights:

"Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller i samhandling med, nasjonale sjøforsvar som bærer hovedtyngden av disse oppgavene. Hvordan kystvaktene håndterer denne utviklingen henger sammen med deres organisering, mandat og struktur. Hvordan er så de ulike kystvaktene organisert og hvilken rolle spiller de i de ulike landenes tilnærming til utviklingen i Arktis?"

Slik spør forfatteren. Les hele artikkelen her.

 

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: