Rekordsøkning til UiN og UiT

5637 studenter har et studium ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø som sitt førstevalg. (Foto: Wikimedia commons)

Aldri før har så mange studenter søkt seg til Universitetet i Nordland (UiN) og UiT Norges arktiske universitet.

Det viser de første tallene fra Samordna opptak etter at søknadsfristen gikk ut 15.april.

Totalt er det 2047 søkere som har UiN i Bodø som førstevalg, mens 5637 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet - i Tromsø - på førsteplass.Dobling i Finnmark

På nasjonalt nivå har søkertallene i år økt med 2,3 prosent sammenlignet med i fjor.

- Dette er svært gledelig. Unge, ambisiøse mennesker i hele landet ser nå at framtidsmulighetene i nord er store, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

I Tromsø er det særlig lærer- og ingeniørutdanningene som opplever stor økning.

- Den økte interessen for realfagene er svært gledelig, sett i forhold til at både næringsliv og offentlig sektor har stort behov for ingeniører og realister. Søkingen til studiene ved UiT er høyere enn landsgjennomsnittet også for disse fagene, sier Husebekk.

I august i fjor fusjonerte UiT og Høgskolen i Finnmark, og etter det har det knyttet seg stor spenning til hvordan det ville påvirke søkertallene. Det har i alle tilfelle ikke vært noen grunn til å bekymre seg; for årets søkertall viser en fordobling i antall studenter som har Finnmark som førstevalg. I 2013 var det rundt 400 som søkte seg til Finnmark, i år er det 850 søkere som vil hit.

 

Flere unge søkere

Ved Universitetet i Nordland noterer prorektor Grete Lysfjord seg at andelen unge søkere er større enn før.

- Det er spesielt verd å merke seg økningen innenfor økonomisk-administrative studier, der Handelshøgskolen styrker sin stilling. Videre vil jeg peke på god søkning til våre helse- og sosialfaglige utdanninger. Det er også god søkning innenfor akvakultur, biologiske fag og veterinærutdanning, sier hun.

- Jeg synes det er gledelig at disse studiene med god søkning er utdanninger som tydelig inngår i vår strategiske satsing på forskning og utdanning innenfor temaområdene innovasjon og verdiskapning, velferd og «blå vekst», fortsetter hun.

Studiene som UiN tilbyr ved Campus Helgeland og Campus Vesterålen har også god søkning, viser tallene.

Det at UiN styrker sin posisjon som et universitet som rekrutterer studenter utenfor Nordland er viktig for å møte noen av de viktigste utfordringene i regionen, mener prorektoren.

- Det er behov for netto tilflytting for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft i årene som kommer, både i privat og offentlig sektor.

HNN skrev tidligere denne måneden at Nord-Norge har et enormt potensial for å øke sysselsettingen de neste tiårene, men at mangelen på arbeidskraft kan bli et stort problem for landsdelen.

 

 

Tags