Rekordresultat for Torghatten

Torghattens hovedkontor ligger i Brønnøysund, men konsernet har virksomhet i alle landets fylker. (Foto: Linda Storholm)
Bunnlinja har aldri sett bedre ut for Torghatten ASA enn i 2014.
Bunnlinja har aldri sett bedre ut for Torghatten ASA enn i 2014. 

I dag kom selskapets resultat for 2014, og det begynner nå å bli store tall i sving for konsernet som i all hovedsak driver innen både sjø-, buss- og flyselskap i tillegg til annen maritim virksomhet.

Resultatet før skatt er på 266,2 millioner kroner, ny rekord for Torghatten, og betydelig opp fra 2013, da resultatet var på 201,65 millioner. 

Omsetningen er også som ventet rekordstor, og endte på 8,187 milliarder kroner, mot 5,106 i 3013, noe som skyldes at 2014 er det første hele driftsåret som Widerøe-eier.  

- Vi er rimelig fornøyd med den underliggende driften i konsernet også i år. Vi ser likevel et stort potensial i at vi skal bli enda bedre i framtiden og skape bedre resultater. Dette skal vi klare og fortsatt ha samme fokus på sikkerhet i all den transportvirksomheten vi utfører, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog. 


Hadde større forventninger

Forventningene til 2014 var større enn det resultatet viser, og både sjø- og flyvirksomheten har vært mer utfordrende enn forventet. 

- Vi hadde større forventninger for 2014, spesielt til Widerøe, sier Forbergskog. 

Omsetningen i selskapet er svekket i spesielt siste del av 2014, blant annet som følge av mindre reisevirksomhet i oljesektoren. I tillegg er flyene i selskapet delvis finansiert gjennom lån i USD, da flyene stort sett omsettes i den valutaen. En svakere norsk krone opp mot dollarkursen har derfor medført et urealisert valutatap på 105 millioner kroner. 

Det gjøres nå tiltak i flyselskapet for å gjøre driften mer lønnsom og konkurransedyktig. Det er allerede besluttet å dele opp teknisk og handling i egne selskaper, og resten av selskapet skal også under lupen. 

- Vi tror at egne selskap på teknisk og handling vil jobbe med større fokus og kunne utnytte sitt markedspotensial bedre. Vi har stor tro på framtiden til Widerøe og at det framover skal gi større positive bidrag til konsernet framover, sier han. 

God drift og regularitet både historisk og i 2014 skal dyrkes i fullt monn også i fortsettelsen. 


Trøbbel i Vestfjorden 

På sjøsiden har trafikkutviklingen i fergesambandet Horten -Moss vært lavere enn forventet, men virksomheten har likevel bidratt positivt til konsernets resultat. 

I fjor fikk Bastøfosen fornyet tillit og vant anbudet for dette sambandet i årene 2016-2026. Kontrakten har en verdi på 4,5 milliarder kroner.

I Nordland har Torghatten Nord signert kontrakt med Nordland Fylkeskommune om drift av fylkesvegsambandet Fiskebøl-Melbu for perioden 2015-2022. Det bidrar til å befeste selskapets rolle som det ledende fergeselskapet i Lofoten- og Vesterålsregionen. 

På fergene i Vestfjorden har 2014 vært utfordrende, som det var i 2013. Nå håper konsernsjefen på et bedre år. 
- Vi har slitt med regulariteten på lofotfergene, men det har sett bedre ut etter høsten 2014. Vi ser betydelig forbedring etter en garantisjekk. Vi har også satt ned en egen arbeidsgruppe jobber med utfordringene her, sier Forbergskog. 


Kanselleringer 

Medieoppslagene har nærmest stått i kø etter at Torghatten Nord i 2013 satte inn to nye gassferjer, MF "Værøy", MF "Landegode" på sambandene mellom Bodø, Røst, Værøy og Moskenes. 

Motortrøbbel har skapt store forsinkelser og kanselleringer. 

- Når man driver med ruteproduksjon er det avgjørende at båtene går som de skal, det sier seg selv. I tillegg har det gitt oss store følgekostnader. Vi har tapt titalls millioner på de fergene de siste to årene, så vi er nødt til å få det i orden, sier Forbergskog. 

Konsernets bussvirksomhet har hatt et godt år, og har bedre resultater enn i 2013. Segmentene annet maritimt og øvrig virksomhet bidrar også positivt i 2014. Konsernet har kjøpt seg ytterligere opp i NTS ASA, som blant annet driver med transport- og servicetjenester for havbruksnæringen.  
Les historien om Torghatten her, med tidslinje nederst i saken. 

Torghatten ASA

Hovedkontor i Brønnøysund

Konsernsjef: Brynjar Forbergskog

Visekonsernsjef: Roger Granheim 

Ca 4500 ansatte

Eier blant annet Bastø Fosen AS, Trønderbilene AS, Secora AS, Norgesbuss AS, Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap AS, Sørlandsruta AS og Widerøes Flyveselskap AS.  

Konsernsjef Brynjar Forbergskog og staben i Torghattenkonsernet leverte tidenes omsetning i fjor, 8,187 milliarder kroner.
Konsernsjef Brynjar Forbergskog og staben i Torghattenkonsernet leverte tidenes omsetning i fjor, 8,187 milliarder kroner.
Torghatten Nord driver ferge- og hurtigbåtvirksomhet. (Foto: Linda Storholm)
Torghatten Nord driver ferge- og hurtigbåtvirksomhet. (Foto: Linda Storholm)

Tags