Rekordår for nordnorsk leverandørindustri

Statoil’s anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen/Statoil)
Den nordnorske leverandørindustrien hadde i fjor leveranser for totalt 4,7 milliarder kroner til petroleumssektoren. Med om lag halvparten av leveransene er Nordland fortsatt fylket med de desidert største leveransene i 2013. Men det er Troms og Finnmark som sørger for veksten.

Den nordnorske leverandørindustrien hadde i fjor leveranser for totalt 4,7 milliarder kroner til petroleumssektoren. Med om lag halvparten av leveransene er Nordland fortsatt fylket med de desidert største leveransene i 2013. Men det er Troms og Finnmark som sørger for veksten.

Det kom fram da Kunnskapsparken Bodø tidligere i dag la frem årets Levert-rapport, i forbindelse med Norsk Petroleumsforenings konferanse «Petroleum & Arctic – Norwegian Perspectives» i Tromsø.

Fjorårets omsetning er den høyeste som er registrert de fem årene Levert-undersøkelsen har vært gjennomført, og sammenlignet med 2012 viser den en økning på 6,3 prosent.


Vekst er størst i Finnmark 

Med en økning på 15,8 prosent er det Finnmark som har den største veksten i sine leveranser.

Aktiviteten på Melkøya har normalisert seg, og leverandørbedriften drar nytte av høy aktivitet i Barentshavet. Det er særlig de største leverandørbedriftene som har økt omsetningen sammenlignet med tidligere år.

Troms har hatt en vekst på 8,8 prosent sammenlignet med 2012, mens Nordland har uendrede leveranser.

- Det er gledelig å se at nordnorske leverandører nok en gang demonstrerer konkurransekraft og setter ny omsetningsrekord innen olje og gass i nord. Vi ser at nordnorske leverandører har lykkes med å sikre seg store kontrakter på de største industriprosjektene i Norge. I en tid hvor kompleksiteten øker er det gledelig at leverandørene i nord hevder seg så godt i den globale konkurransen om viktige oppdrag knyttet til Aasta Hansteen og Polarled, sier Hans Jakob Hegge områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

 

Nord-Norge har bygd seg opp og leverer  

Leveransene fra Nord-Norge ble utført av 2 858 årsverk. Av disse utgjør om lag en fjerdedel pendlere.

Til tross for veksten i omsetning har antallet leverandørbedrifter falt fra 212 i 2012, til 205 i 2013.

Av de 205 bedriftene som oppga å ha leveranser i 2013, var 108 i Nordland, 34 i Troms og 63 i Finnmark.

En tydelig endring i årets kartlegging, sammenlignet med tidligere år, er at stadig flere bedrifter rapporterer om leveranser høyere opp i verdikjeden.

- Stadig flere bedrifter rapporterer om leveranser direkte til oljeselskapene, eller leveranser til hovedkontraktører. Dette er et tydelig tegn på at oljeselskapene, og de store nasjonale og internasjonale hovedkontraktørene ser at de nordnorske leverandørbedriftene er i stand til å levere. Leverandørindustrien har bygd seg opp kompetanse som underleverandører over flere år, og ser fram til å kunne levere mer i årene som kommer, forteller Tom Steffensen, seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø, som sammen med Carl Erik Nyvold har vært ansvarlig for undersøkelsen.


Vil passere 5 milliarder i år

Aldri før har aktiviteten innen petroleumssektoren i landsdelen vært større, konkluderer de rapportansvarlige.

Det er betydelig leteaktivitet i Norskehavet Nord og Barentshavet, og i løpet av de neste årene settes to nye felter i drift (Goliat 2015 og Aasta Hansteen 2017).

Samtidig er det viktig å understreke at petroleumsnæringen i nord er en del av et internasjonalt marked. Stort fokus på kostnader, og prosjekter som utsettes eller blir kansellert, vil i stor grad også kunne påvirke leverandørindustrien i nord i 2014, minner rapportforfatterne om.

Går det som bedriftene forventer vil inneværende år likevel bli nok et rekordår for den nordnorske leverandørindustrien. Hele 80 prosent av leverandørbedriftene venter økt eller uendret aktivitet mot petroleumssektoren, og samlet er det ventet en vekst i leveransene på nesten 600 millioner kroner i 2014.

- Det er i Nordland vi finner den største optimismen for inneværende år. Vekstforventningene på nesten 19,3 prosent kommer særlig som en følge av Wasco Coatings Norway sin oppstart i Mo i Rana. Her vil Wasco, på kontrakt fra Statoil, påføre belegg på 40 000 rørlengder som utgjør den 480 kilometer lange Polarled-røledningen. Gassrøret skal frakte gassen fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna. I Troms ventes en vekst på 13,5 prosent, og veksten kan i stor grad knyttes til ingeniørmiljøene i Tromsø. I Finnmark ventes en vekst på 2,1 prosent, og det er hos de mellomstore leverandørbedriftene at veksten er ventet, sier Steffensen.

Datainnsamlingen i forbindelse med rapporten har foregått gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene. Prosjektet er finansiert av Statoil, Olje- og energidepartementet og ENI, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: