Reineier frykter ikke oljen

Canadas føderale regjering har åpnet for olje- og gassleting i et område i nordvest som er regulert for reindrift. Lloyd Binder eier den eneste reinflokken i området, 4000 dyr. Han er ikke redd for oljeletingen.

Reineieren uttaler til CBS News North at det er store arealer å ta av, og at hans virksomhet kan tjene på ny aktivitet, for eksempel gjennom veier som gir reinkjøttet lettere tilgang til markedene. .

Tags