Regjeringen tilrettelegger for mer oljeleting

Olje- og energidepartementet startet idag prosessen rundt neste års såkalte TFO-tildeling.

Olje- og energidepartementet startet idag prosessen rundt neste års såkalte TFO-tildeling. 

Første del av prosessen er en offentlig høring, og dokumentene ble i dag gjort tilgjengelig med høringsfrist 31 .januar. TFO-tildeling, eller tildeling i forhåndsdefinerte områder, er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. I en TFO-tildeling gis utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente delene av sokkelen.

- Tildeling av nytt prospektivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk og et svært viktig verktøy i ressursforvaltningen. TFO 2017 vil bidra til aktivitet og verdiskaping i våre havområder, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).  


Betydelig i Barentshavet

TFO-tildelinger holdes årlig, og omfatter alt modent areal på norsk sokkel. Forslaget til neste års tildeling innebærer at TFO-området i Barentshavet utvides betydelig. 

- Gjennom denne utvidelsen legges det til rette for en helhetlig utvikling av Barentshavet som petroleumsprovins. Det er viktig for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier Lien.

De områdene som er foreslått til neste års TFO-runde er modne områder som ligger nær planlagt eller eksisterende infrastruktur. 

Det er ingen foreslåtte TFO-blokker i Nordsjøen under neste års tildeling. I Norskehavet er det foreslått 34 blokker, mens det i Barentshavet er foreslått 53 blokker. (Se oversikt på kartene nederst i saken.)


Vil avskaffe hele ordningen

I Naturvernforbundet rases det mot forslaget. Leder Silje Ask Lundberg mener hele tildelingen må stoppes og at TFO-ordningen må avskaffes. Forbundet mener ordningen med TFO-tildelinger undergraver hele systemet for helhetlig havmiljøforvaltning, og hindrer nødvendige klimatiltak i oljeindustrien. 
- Hele tildelingen må stoppes, og TFO-ordningen må avskaffes, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Hun viser til at når et område er tildelt gjennom TFO, så er det ingen vei tilbake, det er ingen mekanismer som kan endre statusen til et område basert på ny tilgjengelig kunnskap, for eksempel miljø- eller klimakunnskap. Det er ingen reell mulighet for at en slik tillatelse kan trekkes tilbake. Har advart mot disse områdene

- Utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, og går langt utover definisjonen av modent område. I Barentshavet finnes det per i dag bare én oljeplattform, likevel prøver Tord Lien å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område slik at han kan låse inne letelisenser for all overskuelig framtid, sier Lundberg. Hun er spesielt kritisk til at flere av områdene som nå er foreslått utlyst ligger i områder hvor Miljødirektoratet tidligere har advart mot leteboring. 

- Denne regjeringen setter stadig nye rekorder i å ignorere råd fra sine egne etater. Her skal man både åpne for leting lengre nord, som Miljødirektoratet tidligere har advart mot, og gå helt inntil de viktige Møreblokkene som er et av de viktigste områdene for fiskeriene. Det er helt bak mål, mener Lundberg. Bidrar til sysselsetting og verdiskaping 

I bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass er man ikke uventet langt mer positive til dagens nyhet enn det Naturvernforbundet er. Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener TFO-tildelingene bidrar til at norsk sokkel fortsatt kan være attraktiv og konkurransedyktig, noe som er viktig for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping. 

Schjøtt-Pedersen trekker fram forslagene i Barentshavet som positive: 

- Oljedirektoratet og mange av oljeselskapene har uttalt at de ser lyst på potensialet i Barentshavet, det er derfor bra at departementet nå åpner for at disse områdene kan utforskes nærmere, sier han. 
Les artikkelen på engelsk her.
Foreslåtte TFO-blokker i Norskehavet er markert med rosa. (Kart: Oljedirektoratet)
Foreslåtte TFO-blokker i Norskehavet er markert med rosa. (Kart: Oljedirektoratet)
Foreslåtte TFO-blokker i Barentshavet er markert med rosa. (Kart: Oljedirektoratet)
Foreslåtte TFO-blokker i Barentshavet er markert med rosa. (Kart: Oljedirektoratet)

Nøkkelord