Regjeringen: Sjøkabel urealistisk til Svalbard

Norwegian Oil and Energy Minister Terje Søviknes (Progress Party) recently announced a tender for exploring future energy solutions for Svalbard. The government still argues that a submarine cable from the mainland is both unrealistic and too expensive. (Image: Google Earth/HNN/Illustration)
Når regjeringen nå utlyser energiutredning for Svalbard fastholder den at sjøkabel er urealistisk og uaktuelt.


Når regjeringen nå utlyser energiutredning for Svalbard fastholder den at sjøkabel er urealistisk og uaktuelt.

- Vår prioritet i denne fasen av arbeidet er å få levert en første oversikt over alle realistiske løsninger, som grunnlag for å gå videre i vurderingene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Forsvarlig forsyningssikkerhet

I dag har Olje- og energidepartementet endelig utlyst oppdraget om å utrede den fremtidige energiforsyningen til Svalbard – det den kaller «en bred teknisk-økonomisk mulighetsstudie».

- Det er avgjørende at vi får på plass en energiforsyning for bosettingene på Svalbard som gir en forsvarlig forsyningssikkerhet, også i fremtiden, sier Søviknes.

Kabel ikke realistisk

I utlysningen henviser departementet til Revidert nasjonalbudsjett, der det slås fast at regjeringen ikke anser en sjøkabel fra fastlandet som realistisk.

Det refereres til at Regjeringen er kjent med at ABB har lagt frem et foreløpig kostnadsoverslag for en sjøkabel – med et investeringsanslag på mellom 3 og 5 milliarder kroner.

Gjennomførbare alternativer

Regjeringen går langt i å skrinlegge dette alternativet:

Det finnes i dag ingen kommersiell teknologi som kan sikre at forsyningen til Svalbard eller petroleumsinstallasjonene ikke faller vekk dersom det skulle oppstå feil på henholdsvis petroleumsinstallasjonene eller kabelen til Svalbard.

Regjeringen legger til grunn at den fremtidige energiforsyningen må gi en forsvarlig forsyningssikkerhet for bosettingene på Svalbard.

Lokal energiproduksjon

Utredningen av den fremtidige energiforsyningen på Svalbard bør konsentreres om realistiske og gjennomførbare alternativer, innenfor det tidsperspektiv som dagens energiløsning legger for gjennomføring. Regjeringen mener på denne bakgrunn at en utredning av fremtidig energiforsyning på Svalbard bør undersøke mulighetene for kraft- og energiproduksjon på Svalbard, herunder vurdering av lavutslippsteknologier i kombinasjon med lokale reserveløsninger. (Fra Revidert nasjonalbudsjett 2017)

Merkelig å utelate

For kort tid siden sa tidligere viseadministrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Dag Inge Brekke, til High North News at det virker merkelig, og bør være uakseptabelt, at regjeringen utelater sjøkabel blant alternativene for energiforsyningen til Svalbard i fremtiden.

Verden blir elektrisk

– Jeg er ikke fiksert på ett alternativ, men sjøkabel vil kunne sikre Svalbard høykapasitets energi og stabilitet i tilføringen av denne. Verden blir elektrisk enten vi vil det eller ikke, og Norge har masse fornybar strøm. Lokale løsninger kan fungere fint, men det er fare for at de lages knappe og tilpasset en ønsket befolkningsutvikling. Høyt FoU-innhold har også en tendens til å øke risikoen, sa Brekke blant annet.

 

 

 

Nøkkelord