Regjeringen sier ja til sjødeponi i Førdefjorden

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.
- Vi gleder oss på vegne av Nordic Mining, sier Nussirdirektør Øystein Rushfeldt.
- Vi gleder oss på vegne av Nordic Mining, sier Nussirdirektør Øystein Rushfeldt. 

I dag ble det klart at regjeringen tillater Nordic Mining å deponere avgangsmasser fra Engebøfjellet i Førdefjorden. Den neste saken i løypa er Nussir ASAs søknad om å få deponere avgangsmasser i Repparfjorden.

Disse sakene har vært gjenstand for enorm oppmerksomhet de siste årene, spesielt fra miljøhold, men også fra politikere og næringsliv som syns behandlingstiden er i drøyeste laget. 

Glad for en avklaring

Mens svaret på Nordic Minings søknad kom i dag, er det altså ikke klart om Nussir får utslippstillatelse eller ikke. Rushfeldt er glad for at det nå er en avklaring i en av de to sakene. 

- Det er og har vært viktig for norsk mineralindustri å få en avklaring og dermed redusere usikkerheten. Avklaringer er helt nødvendige for å kunne jobbe videre mot kapitalmarkedene, sier han. 

- Har dagens avgjørelse noen betydning for behandlingen av Nussirs søknad? 

- Nei, alle saker er individuelle og skal behandles ansvarlig hver for seg. I Nussir kan vi ikke ta for gitt hva utfallet blir for oss. Likevel ser vi nå at regjeringen tar grep i henhold til den vedtatte mineralstrategien, noe som generelt er positivt for nye gruveprosjekter i Norge, sier han. 


Venter i spenning 

Nordic Minings søknad er behandlet på et annet forvaltningsnivå enn Nussirs søknad. Avgjørelsen som kom i dag sa ja til reguleringsplanen, mineralutvinning og ga en utslippstillatelse. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet stadfestet reguleringsplanen, og Klima- og Miljødepartementet har sagt ja til sjødeponi under strenge vilkår. 

Nussirs søknad etter Forurensningsloven ligger til behandling i Miljødirektoratet, og kan ankes videre til Klima- og Miljødepartementet. Da High North News denne uken spurte Miljødirektoratet om når vi kan forvente en avgjørelse på søknaden var svaret at "det vil komme i løpet av våren". 

- Vi håper og tror at en avklaring, uansett utfall, ikke bør være så langt unna for Nussirprosjektet, sier Rushfeldt, som fortsatt venter i spenning for eget prosjekt.


Øystein Rushfeldt er glad på vegne av Nordic Mining, men vil ikke forskuttere utfallet av Nussirs søknad. - Hver sak er unik, sier han. (Foto: Linda Storholm)
Øystein Rushfeldt er glad på vegne av Nordic Mining, men vil ikke forskuttere utfallet av Nussirs søknad. - Hver sak er unik, sier han. (Foto: Linda Storholm)

Nøkkelord