- Regjeringen setter mineralnæringen på vent

Reglene for offentlige investeringer i havner, flyplasser, kultur og distriktene ligger an til å bli blir enklere etter at EU-kommisjonen 17. mai godkjente prinsippene til nye unntaksbestemmelser. Det er gode nyheter både for Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll og nordnorsk næringsliv. (Foto: Christine Karijord)
Tomas Norvoll er forundret over at regjeringen vil stoppe kartleggingen av mineralressurser i Norge.


Tomas Norvoll er forundret over at regjeringen vil stoppe kartleggingen av mineralressurser i Norge. 

Regjeringen foreslår å kutte finansieringen på 20 millioner kroner til prosjektet Mineralkartlegging i Nord-Norge (MINN). Kuttet er en av prioriteringene som er foreslått for å møte kostnadene med den store flyktningestrømmen som kommer til landet.   

- Det er med forundring vi registrerer at regjeringen ikke vil videreføre NGUs leting etter mineraler i norske fjell, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll. 

Det totale beløpet som kuttes er på 25,2 millioner kroner, 20 av disse er til kartlegging i Nord-Norge. Et lite beløp mener Norvoll, men likevel helt avgjørende for å utvikle mineralnæringen videre. 

- Vi trenger en regjering som legger til rette for næringsutvikling. Da skaper vi nye arbeidsplasser. Det er viktig i en tid da arbeidsledigheten øker, og utviklingen i norsk økonomi er svak, sier Norvoll. 

Han har forståelse for at regjeringen må hente midler for å møte kostnaden med så mange asylsøkere, men mener det er andre steder å hente pengene: 

- Det kunne regjeringen gjort ved å droppe en del av de generøse skattekuttene til dem som har mest fra før, og ikke ta små, men avgjørende penger fra det som skal skape arbeid for mange i årene som kommer, sier Norvoll.   

Tags