Regjeringen setter inn tiltak mot korrupsjon i Ukraina

Statsminster Erna Solberg håper den nye ukrainske regjeringen vil jobbe for å avskaffe korrupsjonen i landet. (Foto: Lars Helgerud)
Dialog, opplæring og pengestøtte skal avskaffe korrupsjon i Ukraina.
Dialog, opplæring og pengestøtte skal avskaffe korrupsjon i Ukraina.

Sjømatnæringa opplever stadig korrupsjon i handel med Ukraina. Nå skal den norske regjeringen arbeide for å endre landets holdninger til korrupsjon.

Gjennomsyret av korrupsjon

Statsminister Erna Solberg er enig i at korrupsjon er et problem i Ukraina. Nå skal Norge, gjennom politiske samtaler, opplæring av veterinærer - og pengestøtte - prøve å få bukt med ulovlighetene.

- Jeg syns det virker som om hele landet er gjennomsyret av korrupsjon. Men det virker på meg, etter samtaler med statsministeren og presidenten i dag, som at regjeringen vil det til livs, sa Erna Solberg til High North News i Kiev tirsdag.

Selskapene må rapportere videre når de opplever korrupsjon, sier Solberg.

- Når selskaper opplever korrupsjon må det rapporteres om med en gang, så er det vår oppgave som myndighetsorgan å ta det videre, sa statsministeren.

Inviterer ukrainske veterinærer til Norge

Statssekretær i fiskeridepartementet, Amund Ringdal, sa under Norwegian-Ukrainian Business Forum at korrupsjon er blant de aller største utfordringene for næringslivet i Ukraina. Han peker på problemer i veterinærbransjen og i tollvesenet, som også sjømatnæringen sier er mest problematisk. Nå tilbyr han ukrainske veterinærer kurs i Norge.

- Nå har Ukraina signert en internasjonal avtale som vil reformere veterinærbransjen i landet. Norge skal nå hjelpe Ukrainske myndigheter med å lære opp veterinærer, vi skal hjelpe både finansielt og dele erfaringer gjort i Norge, sier Ringdal.

Ny avtale mellom Norge og Ukraina

I tillegg har de to landene nå inngått en avtale som går på handel, næringsliv og økonomi. Arbeidsgrupper skal møtes årlig og første møte var under Norwegian-Ukrainian Business Forum på tirsdag.

- Denne avtalen vil åpne opp for en større gjensidig forståelse. Det at disse problemene nå kan tas opp og diskuteres på politisk nivå, er en gyllen mulighet for å finne løsninger og få til enighet, sier Ringdal.

Sjømatnæringen er glad regjeringen setter i gang tiltak.

- Vi i Egersund Fisk støtter veterinærprogrammet, det er veldig bra at det kommer i gang. Vi har hatt problemer med veterinærsystemet i Ukraina, og at de kan åpne seg opp og får en høyere standard, det er viktig, sier Øyvind Sætren, Øst-Europa ansvarlig i Egersund Fisk.

Statssekretær i fiskeridepartementet Amund Ringdal håper bedre opplæring av veterinærer kan hjelpe til med å avskaffe korrupsjon i Ukraina. (Foto: Lars Helgerud)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: