Regjeringen reduserer ferjetakstene med 10 prosent i Nordland

Regjeringen vil arbeide for å halvere ferjetakstene i løpet av de neste fire årene i samarbeid med fylkeskommunene. (Illustrasjon: Torghatten Trafikkselskap AS)

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå 120 millioner kroner til reduserte ferjetakster i år.

For Nordland innebærer dette 6,7 millioner kroner til de fylkeskommunale sambandene og 11,6 millioner kroner til de statlige sambandene.

Bevilgningen legger til rette for at ferjetakstene kan reduseres med 10 prosent i andre halvår 2021 for Nordland og de øvrige ferjefylkene.

Regjeringen vil arbeide for å halvere ferjetakstene i løpet av de neste fire årene i samarbeid med fylkeskommunene.

Det har vært uenighet om hvorvidt de økte ferjeprisene skyldes fylkeskommunale prioriteringer eller manglende statlige overføringer.

– Fylkesrådet i Nordland har etter min mening nedprioritert ferje- og båttilbud, fylkesveier og annen samferdsel som de har ansvar for. Dette til tross for store overskudd og økonomisk handlingsrom. Nå håper jeg at de økte statlige overføringene ikke blir en sovepute, men at det rød-grønne fylkesrådet prioriterer samferdsel sterkt fremover til glede for folk i Nordland. Det må være et samarbeid mellom stat og fylke for at vi skal lykkes, begge må bidra, sier Bård Ludvig Thorheim, Høyres 1. kandidat til Stortinget for Nordland.

Nøkkelord