Regjeringen med satsing på desentralisert utdanning i Nord-Norge

Nord universitet og UiT - Norges arktiske universitet har tilsammen rundt 30 000 studenter fordelt på flere forskjellige campus i Nord-Norge. Fotoet viser UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. (Foto: UiT).

Regjeringen fordeler 200 millioner kroner til desentraliserte, fleksible og lokale studietilbud. I år er det tilbud i Nord-Norge som får mest penger. – Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Regjeringen bevilger 200 millioner kroner til utdanninger nært folk. Fagskoler, høyskoler og universiteter får til sammen 150 millioner kroner til desentraliserte og fleksible utdanninger.

I tillegg får 27 studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner kroner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud. I år er det tilbud i Nord-Norge som får mest penger. 

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen.

– Vi fortsetter å styrke tilgangen på utdanning over hele landet. Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Silke tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Satsing på tilbud i Nord-Norge

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp). (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

I år er det UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet som får mest penger til desentraliserte og fleksible utdanningstilbud. Mer enn en tredjedel av pengene til studiesentre går til de nordligste fylkene.

­– Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Derfor er det veldig bra at både våre to nordligste universiteter og studiesentre i Nordland og Troms og Finnmark jobber så godt med å nå flere med sine utdanningstilbud, i tett samarbeid med kommuner og bedrifter, sier Borten Moe.

Tre nye studier ved UiT

UiT - Norges arktiske universitet får 32 millioner kroner i støtte til å opprette tre nye, fleksible studier, skriver universitet i en pressemelding.

Disse studiene er:

  • VeiKomp Nord - Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge (15,1 millioner)
  • Fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn i Midt-Troms (12,6 milioner)
  • "Det langstrakte klasserom" - Master i helsesykepleie (4,8 millioner)

– Vi ser en endring i hvordan folk og samfunnet ønsker å tilegne seg ny kompetanse. Fleksible studier og deltidsstudier, som gjør at man kan utdannes seg i hele yrkeskarrieren, vil helt klart være en del av fremtidens studieportefølje, sier Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske universitet.

I Nordland får disse penger til å tilby desentraliserte og fleksible studietilbud:

  • Nord universitet - Mat og helse 2 (30 stp), nett- og samlingsbasert - Nordland - 2 638 000
  • Fagskolen Diakonova AS - Aktiv omsorg for eldre – Helgeland - Nordland - 2 187 903
  • Nord universitet - "Styrking av generalistkompetansen" - Nordland - 1 350 691
  • Nord universitet - Innføring i journalistikk - Nordland - 6 958 660 
  • Høgskolen i Innlandet - Videreutdanning i planlegging, innovasjon og ledelse - Nordland - 998 857

I Nord-Norge får disse får penger til studiesenter:

Studiesenteret RKK Vefsn

2 550 000

  Nordland

Ditt Studiesenter / Dov Learoejarnge

2 550 000

  Nordland

Studiesenter RKK Ytre Helgeland

2 550 000

  Nordland

Studiesenter KiGOK

2 537 718

  Nordland

RKK Studiesenter Vesterålen

2 499 850

  Nordland

Campus Nord-Troms AS 

 2 776 350

  Troms og Finnmark

Studiesenter Hammerfest

 1 190 000

  Troms og Finnmark

Studiesenteret Midt-Troms

 1 126 250

  Troms og Finnmark

Øst-Finnmark Kunnskapssenter

 935 000

  Troms og Finnmark

 

Nøkkelord