Regjeringen med ny EU-strategi

Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, blir leder av det nye Europautvalget som er et sentralt virkemiddel i den nye strategien fra regjeringen. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

Norge må være tydeligere og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Det er ett av punktene som vektlegges i regjeringens nye strategi for samarbeid med EU, som ble presentert tidligere i dag. 

- Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sier Vidar Helgesen, som er statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. 


Konkurransekraft, klima og energi

Den nye strategien, som gjelder frem til 2017, slår fast følgende mål for regjeringens europapolitikk de kommende årene:

* Økt konkurransekraft og verdiskaping. 
* Bedre kvalitet i forskning og utdanning.
* En ambisiøs klima- og energipolitikk.
* Trygghet og sikkerhet.
* En helhetlig migrasjonspolitikk. 

– Målet med regjeringens europapolitikk er å få gjennomslag for norske interesser og å bidra til en positiv utvikling både i Norge og i andre land. Samarbeidet med EU er avgjørende for å ivareta norske interesser på de utvalgte områdene, mener Helgesen.

- Skal vi få gehør for våre synspunkter, må vi engasjere oss tidlig i ordskiftet på europeisk nivå og ikke komme med våre innspill lenge etter at saker praktisk talt er ferdigforhandlet innad i EU. Dette krever at vi jobber bedre med å samordne norsk europapolitikk, sier Helgesen. 


Oppretter eget Europautvalg

Et sentralt virkemiddel i den nye strategien er opprettelsen av et eget europautvalg i regjeringen.

Utvalget skal ledes av EØS- og EU-ministeren, og vil ellers bestå av de regjeringsmedlemmene som til enhver tid har viktige EØS-saker til behandling. 

- Dialog med bedrifter, regionale og lokale myndigheter, arbeidslivets parter og andre samfunnsaktører er en viktig forutsetning for tidlig norsk medvirkning i europeisk politikkutforming.  Europapolitikken berører de aller fleste deler av samfunnet. Europapolitikken skal være et nasjonalt lagarbeid, slår statsråden fast.

Her kan du lese hele strategidokumentet fra regjeringen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: