Regiondirektøren i NHO Finnmark: – Uklokt å tro at man er seg selv nok

I snitt vil billettprisene øke med 8,5 prosent, ifølge Samferdselsdepartementet. For Finnmarks del kan prisstigningen bli langt høyere, eksempelvis på strekningen mellom Lakselv og Tromsø. - Alvorlig både for Finnmark og Nord-Norge, kommenterer Målfrid Baik, NHOs regiondirektør i Finnmark. (Foto: NHO)
- Jeg håper våre regionale politikere i nord er sitt ansvar bevisst og ikke låser seg til dagens fylkesgrenser, skriver Målfrid Baik, NHOs regiondirektør i Finnmark i et innlegg i Nordlys.


- Jeg håper våre regionale politikere i nord er sitt ansvar bevisst og ikke låser seg til dagens fylkesgrenser, skriver Målfrid Baik, NHOs regiondirektør i Finnmark i et innlegg i Nordlys.

- Det er viktig å ta utgangspunkt i Nord-Norges styrke og muligheter. Vi blir en særdeles ressursrik region, og den nye regionen må bli bedre i stand til å realisere verdipotensialet enn dagens fylkeskommuner har klart, skriver Målfrid Baik, NHOs regiondirektør i Finnmark.

Det er NHO selv som i dag gjengir deler av innlegget i sitt nyhetsbrev.

Tirsdag slapp Regjeringen stortingsmeldingen “Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver”.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener Norge er tjent med å deles inn i 10 regioner, ikke 19 fylker som i dag. 

Regionreformen er realistisk, gitt at Stortinget ønsker et folkevalgt regionnivå, mener NHO.

Om ett år skal regjeringen legge fram hvordan den geografiske inndelingen av de nye regionene blir, og hvordan innholdet i regionreformen skal være. 

Etter at fylkene innen 1. desember har gjort sine vedtak om sammenslåing den ene eller andre veien, eller overhodet ikke, skal regjeringen se på hvordan den endelige strukturen skal bli.

Tags