Reaksjoner på Nordområdestrategien: - Bred, god, positiv og forutsigbar

Statsminister Erna Solberg hadde med seg utenriksminister Børge Brende, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EU-minister Frank Bakke-Jensen til Bodø da Regjeringen presenterte sin nye strategi for nordområdene. (Foto: Hege Eilertsen).
Regjeringens nye Nordområdestrategi – «mellom geopolitikk og samfunnsutvikling» høster stort sett positive kommentarer fra deler av nordnorsk næringsliv.


Regjeringens nye Nordområdestrategi – «mellom geopolitikk og samfunnsutvikling» høster stort sett positive kommentarer fra deler av nordnorsk næringsliv.

Direktøren ved Polarinstituttet, Jan-Gunnar Winther, beskriver nordområdestrategien som en god, bred og fullstendig gjennomgang av det som er gjort historisk, og det som skal bygges på i det videre.
 

Norge mener alvor i nord

- Denne strategien viser at Norge som nasjon mener alvor i nord, uansett hvem som sitter med makta, sier Winther.

Han mener nordmenn generelt er dårlige på selvskryt, og godt kan unne oss å skryte litt av oss selv som nasjon.

- Som nasjon er vi gode på nordområdene. Vi har velfungerende, avanserte samfunn i nord hvor verdiskapningen ligger over landsgjennomsnittet.


Utdanning, infrastruktur og næringsliv

Winther er også opptatt av hvordan Nord-Norge skal bygges for framtiden. Han er glad for at regjeringen trekker fram utdanning, infrastruktur og næringsliv i sin strategi.

- Disse områdene er grunnsteiner i all samfunnsbygging og trengs for å ta ut potensialet i verdiskapningen, sier Winther.


Oljevern i LoVe

Kjell Giæver, som er leder i leverandørnettverket PetroArctic, er glad for at oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen er omtalt, selv om det er litt lite bindende.

- Det er bra at det står at det skal etableres, selv om det ikke står når det skal skje.

I forhold til vår næring er strategien forutsigbar og langsiktig. Regjeringen er tydelig på at olje og gassnæringen er den viktigste bærebjelken i landet, det er viktig for oss, presiserer Giæver overfor High North News.


Lyttet til industrien

Styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen, som også er administrerende direktør i Mo Industripark, er fornøyd med Regjeringens melding.

- Førsteinntrykket mitt er positivt. Jeg ser at vi, altså industrien og næringslivet, er lyttet til, sier Ulriksen, men understreker at han ikke har fått lest dokumentet grundig.

- Dette er en strategi, og den kan ikke være konkret på alt, men den setter retning, ei retning hvor man i større grad vil utvikle kompetansemiljøene i nord, det er veldig bra.


Søkelys på mineralnæringen

Ulriksen er spesielt glad for at regjeringen har søkelys på mineralnæringen og planprosessene der.

- Dette er veldig viktig for prosessindustrien i landsdelen, og de mulighetene industrien har til å skape flere arbeidsplasser i nord.

Han trekker også fram at strategien dreier mer mot innenrikspolitiske tema, sammenlignet med tidligere nordområdemeldinger.


Innenrikspolitikk

- Infrastruktur, næringsliv, digital infrastruktur, utdanning og så videre, det handler jo om å øke bosettingen og arbeidsplassene i nord, det er i høyeste grad innenrikspolitiske spørsmål, sier Ulriksen.Jan-Gunnar Winther er godt fornøyd med Regjeringens Nordområdemelding.
Jan-Gunnar Winther er godt fornøyd med Regjeringens Nordområdemelding.
Direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver, mener strategien er  forutsigbar og langsiktig. (Foto: Petro Arctic)
Direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver, mener strategien er forutsigbar og langsiktig. (Foto: Petro Arctic)
Arve Ulriksen i Mo Industripark er spesielt glad for at regjeringen har søkelys på mineralnæringen og planprosessene der.  (Foto: Arne F. Finne)
Arve Ulriksen i Mo Industripark er spesielt glad for at regjeringen har søkelys på mineralnæringen og planprosessene der. (Foto: Arne F. Finne)

Nøkkelord