Re-start for grunnlovsarbeidet på Grønland

Vittus Qujaukitsoq vil evaluere og re-starte hele grunnlovsprosessen på Grønland. - Målet er at Grønland skal få ansvar for flest mulig områder, sier han. (Foto: Naalakkersuisut og Pixabay)
- Grunnlovskommisjonen har ikke oppnådd særlige resultater, og arbeidet har ikke vært godt nok. Derfor evaluerer vi nå hele prosessen, sier selvstendighetsministeren på Grønland.


- Grunnlovskommisjonen har ikke oppnådd særlige resultater, og arbeidet har ikke vært godt nok. Derfor evaluerer vi nå hele prosessen.

Det skriver den forholdsvis ferske ministeren for selvstendighet på Grønland, Vittus Qujaukitsoq, i en pressemelding tirsdag morgen

Dermed ligger det an til en slags re-start for hele forfatningsarbeidet i landet. 


Ikke særlig imponert 

- Siden jeg fikk ansvaret for, blant annet, selvstendighet, har jeg brukt tiden til å evaluere arbeidet i forfatningskommisjonen, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Han legger ikke skjul på at han ikke er særlig imponert over det arbeidet som er utført så langt:

- Jeg vil, så langt som mulig, sikre at det arbeidet i den forrige kommisjonen ikke gjentar seg i den kommende. Dette innebærer blant annet at selve arbeidsgrunnlaget granskes i øyeblikket, noe som skal skje i samarbeid med alle partiene i Inatsisartut (parlamentet) og Naalakkersuisut (selvstyreregjeringen).


Skal ikke herske tvil 

Qujaukitsoq forsikrer i pressemeldingen at arbeidsgrunnlaget, eller mandatet, til kommisjonen må utformes på en måte som gjør at det ikke hersker noen tvil om hva arbeidsoppgavene og oppdraget går ut på.

-Vi vet alle at hastverk er lastverk, og jeg trenger derfor tid til å lage dette gode arbeidsgrunnlaget for den kommende forfatningskommisjonen, skriver han.

Han peker på tre viktige områder som nå skal etterses nærmere: 


Sammensetningen endres 

-Sammensetningen av kommisjonen skal revurderes, ettersom det er nedfelt i koalisjonsavtalen at partiene selv skal kunne avgjøre hvem de vil innstille som medlemmer ev kommisjonen.

-Friheten til å avgjøre dette medfører at det må gjøres noen tekniske endringer med tanke på hvordan vi forholder oss til eventuelle ikke folgevalgte medlemmer.

-Det må tas stilling til om det skal skrives inn konkrete problemstillinger som kommisjonen må ta med i sitt arbeid før den kommer med sine forslag og anbefalinger. 


Hensyn til grunnloven 

Selvstendighetsminister Vittus Qujaukitsoq peker på at Grønland er bundet av grunnloven.

- Det er en kjensgjerning at grunnloven setter sine begrensninger for hvilke saksområder Grønland kan overta kontrollen på. Det dreier seg for eksempel om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, statsborgerskap og høyesterett. Dette er områder Grønland først kan få ansvar for som selvstendig stat. Målet vårt er å få ansvar for så mye som mulig, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Pressemeldingen fra Naalakkersuisut ble først omtalt i sermitsiaq.glTags