Ravlo lettet over driftshvile på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (i midten) besøkte Svalbard. Her med statssekretær Dilek Ayhan (t.h), styreleder Annette Malm Justad og produksjonssjef Martin Østling (t.v) i kullgruva Lunckefjell som tilhører Store Norske, verdens nordligste gruveselskap. Nå bidrar regjeringen med 110 millioner i 2016 for å opprettholde næringsaktivitet på Svalbard. (Foto Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet)
Regjeringen vil nå bidra med til sammen 110 millioner kroner i 2016, og følger dermed opp styret i Store Norskes anbefaling om å utvide driften i Gruve 7 fra ett til to skift, og driftshvile i inntil tre år i Svea og Lunckefjell.

Regjeringen vil nå bidra med til sammen 110 millioner kroner i 2016, og følger dermed opp styret i Store Norskes anbefaling om å utvide driften i Gruve 7 fra ett til to skift, og driftshvile i inntil tre år i Svea og Lunckefjell. 

- Vi er veldig fornøyd og har fått gjennomslag for det styret har foreslått, sier direktør Wenche Ravlo i Store Norske.

Hun mener det aller viktigste nå, er at alle i selskapet vet hva de har å forholde seg til. 

-Vi har fortsatt en prosess i gang, og skal fortsette å nedbemanne fra 200 til hundre ansatte. Men vi har levd med en usikkerhet i lang tid, så det var veldig godt for oss alle å få svar nå, sier direktøren.

Hun antar at de ansatte føler det samme som henne selv.

- Nå vet vi hva vi har å forholde oss til, spekulasjoner og usikkerhet forsvinner og vi kan tenke framover, sier Ravlo, som medgir at det var godt å slippe å ta med seg usikkerheten om bedriften inn i julestriden.

Målet med statens eierskap i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes. Selskapet skal videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk


Tror på gjenåpning


Ravlo tror med sikkerhet at gruvene vil gjenåpnes, og mener fast at det i framtiden vil være behov for det metallurgiske kullet i gruvene.

- Alternativet hadde vært nedleggelse og det ble driftshvile, sier Ravlo.

Store Norske har over lengre tid vært i en krevende økonomisk situasjon, blant annet som følge av lav kullpris. Årlig kapitalbehov knyttet til driftshvile i Svea og Lunckefjell antas å utgjøre 145 millioner kroner fra og med 2017. Avhengig av utviklingen i kullmarkedet og Store Norske, vil det bli behov for ytterligere finansiering når avtalen med banken utløper ved årsskiftet 2016/2017.

- Hensikten med driftshvile er å gi lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp. Vi har ingen garanti for at ikke forholdene forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett. Vi vurderer situasjonen løpende, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.


Pensjonsavtale i boks

Flere av de eldre ansatte som mister jobbene i Store Norske fryktet at de ville miste store summer, og deler av opptjent pensjon på grunn av en pensjonsomlegging i 2014.

- Styret foreslo en løsning for de med mer enn 20 års ansiennitet i selskapet, dersom de fyller 60 år mellom 2017 og 2019, sier Ravlo.

Disse vil få en service-pensjon fra bedriften, som skal sikre opptjente pensjonspoeng. 

 Administrerende direktør i Store norske Wenche Ravlo behøver 285 millioner kroner for å slippe å stenge Lunckefjellgruva for godt. (Foto: Privat)
Administrerende direktør i Store norske Wenche Ravlo trengte 285 millioner kroner for å slippe å stenge Svea og Lunckefjellgruva på Svalbard for godt. Nå følger regjeringen opp styrets anbefaling. (Foto: Privat)

Tags