-Rart at Innovasjon Norge får 23 millioner til næringsutvikling på Svalbard

Svalbard Venstre ser ut til å få igjen for innsatsen med å få en folkehøgskole til Svalbard. (Foto: Arne O. Holm)
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) reagerer på at Innovasjon Norge har fått omstillingsrollen på Svalbard, og at 23 av i alt 50 millioner av Regjeringens omstillingsmidler skal brukes på en ny nærings- og innovasjonsstrategi. En strategi som allerede foreligger og er klar.

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) reagerer på at Innovasjon Norge har fått omstillingsrollen på Svalbard, og at 23 av i alt 50 millioner av Regjeringens omstillingsmidler skal brukes på en ny nærings- og innovasjonsstrategi. En strategi som allerede foreligger og er klar.


- Det er rart at Innovasjon Norge har fått 23 millioner. Og jeg registrerer at de vil ha en egen nærings- og innovasjonsstrategi. Men den jobben er allerede gjort. Vi mangler ikke næringsplaner og innovative strategier. Vi mangler muligheten til å sy planene i hop, og at planverket realiseres, sier Olsen.

Gjennom et tilskudd på i alt 50 millioner, ønsker Regjeringen å bruke 23 millioner på innovasjon og utvikling på Svalbard.

- Vi vil ha en egen næring- og innovasjonsstrategi for Svalbard, og gi Innovasjon Norge en rolle i omstillingen av Longyearbyen. Dette skal legge grunnlaget for ny næringsaktivitet både på kort og lengre sikt. Regjeringen vil hjelpe Svalbard med å løse en vanskelig situasjon, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.


- Fratar selvstyreretten


Olsen mener Regjeringen fratar lokalpolitikken selvstyreretten, når de bevilger penger til Innovasjon Norge for å arbeide med innovasjon og utvikling på øya.

- Dette er et kraftig signal slik jeg ser det. Hadde vi fått forvalte disse pengene, hadde vi brukt dem på ferdige prosjekter som hadde vært til det beste for samfunnet på Svalbard.

I tillegg mener lokalstyreren at det er trasig at han som lokalpolitisk leder må lese om bevilgningen i media.

- Dette mener jeg vitner om en Regjering som ikke ønsker samhandling, og at den politiske ledelsen på øya er mindre viktig. Eller er bevilgningen er så liten at det egentlig ikke betyr noe, spør Olsen.

Hadde lokalstyret fått forvalte pengene som er foreslått bevilget, er planene klare.

- Da skulle vi flyttet avfallsverket, frigjort areal, lagt infrastruktur der det er lite og flyttet eksisterende næringsbygg bort fra bynære områder, sier Olsen.
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) reagerer på at Innovasjon Norge har fått omstillingsrollen på Svalbard, og at 23 av i alt 50 millioner av Regjeringens omstillingsmidler skal brukes på en ny nærings- og innovasjonsstrategi. (Foto: Arne O. Holm)

Midler til ny næringsleder


Olsen mener det er bra regjeringen gir 4,5 millioner til Longyearbyen lokalstyre, og 500.000 til Svalbard Næringsforening. Dette er penger lokalstyret nesten hadde mistet håpet om å få.

- Disse pengene skal gå til stillingsbrøker for å sy sammen planer, til ny næring og eksisterende næring og i ett av de nærmeste lokalstyremøtene vil vi vedta ansettelse av en politisk næringsleder i femti prosent stilling. Og det vil bli Erik Berger (V), sier Olsen.

Han har tro på at 500.000 til Svalbard Næringsforening vil påvirke næringsaktiviteten på øya.

- Nå kan Næringsforeningen gire opp aktiviteten. Den jobben de har gjort til nå, har stort sett vært frivillighetsarbeid, forteller Olsen.

22 millioner til utbedring av infrastruktur er en start, men Svalbard behøver ifølge Olsen mer.

- Vi behøver betydelig mer penger til infrastruktur. Og det er en fordel å samle prosjekter sammen, og dele på drift- og riggkostnader i de forskjellige prosjektene. Men nå kan det bli vanskelig, sier Olsen.
 

Nødvendig


Administrerende direktør i Store Norske mener det var nødvendig at noe endelig skjedde på Svalbard.

- Dette var nødvendig. Det er bra at man nå jobber og ivaretar med samfunnet på Svalbard, samtidig som det jobbes med en løsning for Store Norske, sier Ravlo.

Hun ønsker ikke å kommentere hvilke signaler dette gir for situasjonen til Store Norsk, men sier det snart vil komme et svar til kullgruvearbeiderne og resten av samfunnet på øya.

- Det jeg kan si, er at det jobbes hardt med å finne en løsning for Store Norske, både i forhold til bank og eiere. Og jeg forventer en avklaring i nær framtid, for den kommer, sier Ravlo.

- I løpet av en uke eller to?


- I nær framtid, sier Ravlo.

 

 

Direktør i Store Norske, Wenke Ravlo, Lokalstyreleder Arild Olsen (A9, tidligere lokalstyreleder Christin Kristoffersen og Trond Giske (Ap) i samtaler før valget på Svalbard. (Foto: Svalbard Arbeiderparti.)

Tags