Rana Gruber gjør endringer i styret og får inn tidligere LKAB-sjef

Administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber
Gruveselskapet Rana Gruber driver jernmalmutvinning nordøst for Mo i Rana i Nordland. Avbildet er administrerende direktør Gunnar Moe. (Foto: Rana Gruber).

– At Rana Grubers styre nå får inn en av Europas mest meriterte gruveledere er både oppsiktsvekkende og gledelig. Det må bety at vi har gjort mye rett, sier administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.

I forbindelse med Generalforsamlingen i Rana Gruber ASA den 11. april ble det gjennomført endringer i selskapet styre, skriver selskapet i en pressemelding. 

To av styrets medlemmer var på valg, dette var Frode Nilsen og Kristian Adolfsen. Styret ble i tillegg utvidet med 2 aksjonærvalgte og en ansatterepresentant og dermed består det nye styret av 11 medlemmer.

En av de nye styremedlemmene er svenske Lars-Eric Aaro, som har hatt en rekke toppstillinger i svensk gruveindustri, blant annet som konsernsjef i LKAB i mange år. Han har også vært Salgs og markedsdirektør, investeringsdirektør og forskningsdirektør i LKAB. I tillegg har han også hatt en rekke toppstillinger i gruveselskapet Boliden. I dag sitter han i en rekke styrer i norske og svenske selskaper. Han er utdannet gruveingeniør. 

– At Rana Grubers styre nå får inn en av Europas mest meriterte gruveledere, Lars- Eric Aaro, er både oppsiktsvekkende og gledelig. Det må bety at vi har gjort mye rett, sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Det gamle styret bestod for øvrig av Morten Støver (styreleder), Frode Nilsen, Kristian Adolfsen, Ragnhild Wiborg og Hilde Rolandsen (alle aksjonærvalgte) og Johan Hovind, Lasse Strøm og Henriette Pedersen (ansatterepresentanter).

Det nye styret er følgende: Morten Støver (styreleder), Frode Nilsen, Ragnhild Wiborg, Hilde Rolandsen, Lars-Eric Aaro (ny aksonærvalgt), Ane Nordahl Carlsen (ny aksjonærvalgt), Simon Matthew Collins (ny aksjonærvalgt), Johan Hovind, Lasse Strøm, Henriette Pedersen og Silje Johansen (ny ansatterepresentant).

 – Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass et meget kompetent styre som skal være med bedriften de neste årene i en meget spennende utviklingsfase, sier styreleder Morten Støver.  

Rana Gruber driver jernmalmproduksjon i Rana kommune i Nordland. 

Nøkkelord