Rana Gruber børsnoteres

Børsdirektør Øivind Amundsen markerer at selskapet børsnoteres på Euronext Growth Oslo. Rana Gruber er en norsk produsent og leverandør av jernmalm, som raffinerer produkter som brukes til mange forskjellige formål i ulike industrier. 

Rana Gruber er på børs. Administrerende direktør Gunnar Moe sier interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv. Selskapet gjennomførte nylig et aksjesalg for 925 millioner kroner. 

– Vår jernmalm er en naturlig råvare, uten kjemiske tilsetninger, avgjørende for bygging av den infrastrukturen vi trenger som samfunn. Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv. Vi går inn i 2021 med en enda sterkere tro på oss selv, og en aksjonærbase som har klar tillit Rana Gruber og det vi ønsker å få til, sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Etter å ha gjennomført aksjesalg for 925 millioner kroner kan Rana Gruber handles på Euronext Growth Oslo, opplyser Rana Gruber i en pressemelding fredag. 

Emisjonskursen i nedsalget før børsnoteringen var 49,50 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,85 milliarder kroner. Etterspørselen etter aksjer var langt større enn antallet som var utstedt. Tidligere eneeier LNS Mining fortsetter som hovedeier, nå med flere store investorer på laget, skriver selskapet. 

– Målet har vært å få en enda bredere aksjonærsbase, med en fortsatt sterk nordnorsk forankring. Det er spesielt gledelig å se at så mange av de ansatte har valgt å tegne seg – det er et viktig signal at også de har troen på det retningen Rana Gruber nå går i, sier Moe.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 677 millioner kroner. Selskapet har blant annet lavest CO2-avtrykk av alle jernmalmprodusentene i verden, og har et uttalt mål om å være CO2-fri innen 2025.

Les også

Nøkkelord