Propagandakrig ved iskanten

Greenpeaceaktivister har bordet Statoils Transocean Spitsbergen utenfor Bjørnøya. Foto: Greenpeace.

Lørdag sa Miljødirektoratet at Statoil ikke kunne starte boring i Hoopområdet ved Bjørnøya før en klage fra Greenpeace er ferdigbehandlet. Mandag kveld omgjorde Miljødepartementet  avgjørelsen.

Det er noe av bakgrunnen for at aktivister fra miljøvernorganisasjonen Greenpeace nå har tatt seg om bord i Statoils borerigg Transocean Spitsbergen.

Tillatelse gitt

Den 30. april i år fikk Statoil først direktoratets tillatelse til å starte leteboring i området, nærmere bestemt den nordligste brønnen, kalt Apollo. Området ligger like utenfor naturreservatet Bjørnøya, og boring etter olje eller gass er svært omstridt.

Greenpeace klaget på Miljødirektoratets vedtak (16. mai), og hevdet at boringen ikke vil være i tråd med gjeldende vernebestemmelser. Sist lørdag ga direktoratet Greenpeace medhold i at leteboringen bør utsettes til klagen fra organisasjonen er ferdigbehandlet.

Tillatelse trukket

«Det er opplyst fra Statoil at de er klare for å starte boring. Det er dermed mulig å starte aktiviteten før klagesaken er blitt endelig avgjort. Etter en helhetsvurdering er vi kommet til at klagen på vårt vedtak gis oppsettende virkning. Statoil kan dermed ikke starte boringen før klagesaken er endelig avgjort,» het det i vedtaket fra Miljødirektoratet.

Dermed var det opp til Klima- og miljødepartementet, og statsråd Tine Sundtoft å avgjøre om leteboringen kan starte eller ei, og mandag kom svaret fra departementet:

Endret avgjørelse

«Den aktuelle letebrønnen ligger ikke innenfor den grensen som er satt i forvaltningsplanen for hvor det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten, og heller ikke innenfor tilsvarende grense rundt Bjørnøya. Det er etter departementets vurdering derfor ikke grunnlag for å hevde at den aktuelle boringen vil være i strid med gjeldende politikk eller retningslinjer.»

-Maktmisbruk

- Statoil har tvunget Miljøverndepartementet til å overkjøre Miljødirektoratet. Det er udemokratisk maktmisbruk. Det er Statoils egen feil at de leverte boresøknaden sin altfor seint. Vår klage handler nettopp om at denne prøveboringen er uforsvarlig, og at det har kommet ny kunnskap om faren for oljesøl, som miljøvernministeren nå må ta stilling til, og da er det totalt uforsvarlig at de kan starte boringen før Sundtoft har tatt endelig stilling til saken, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til Stavanger Aftenblad.

-Uansvarlig og ulovlig

Statoil har, naturlig nok, et noe annet syn på saken: «For Statoil er sikkerheten til mennesker og miljøet førsteprioritet, og vi ønsker ikke aktivitet som kan øke risikonivået. Greenpeace har tydelig fått forklart risikoen knyttet til å aksjonere mot en rigg i åpent farvann. Når de likevel tyr til dette virkemiddelet, så mener vi de opptrer uansvarlig og ulovlig,» heter det i en pressemelding fra oljeselskapet.

Internasjonalt farvann

Oljeriggen, og Greenpeace-skipet «Esperanza», ligger i internasjonalt farvann, og norsk politi opplyser til NRK at de ikke har myndighet til å gripe inn i situasjonen, ettersom ingen av fartøyene er norskregistrerte. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: