Prisvinner Paavo Lipponen: - Et høydepunkt i livet mitt

Paavo Lipponen ble tildelt High North Hero-award i fjor. Her er han avbildet med priskomiteen i forbindelse med utdelingen.
- Å motta prisen “High North Hero” er et av høydepunktene i mitt liv. Det sier Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen. I dette intervjuet analyserer Paavo Lipponen, sin var finsk statsminister fra 1995 til 2003, den politiske situasjonen i nordområdene.


Helsingfors: - Å motta prisen “High North Hero” er et av høydepunktene i mitt liv. Det sier Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen. – Jeg har arbeidet lenge med arktiske spørsmål. Både som statsminister, og i løpet av de senere år. At det ble lagt merke til setter jeg stor pris på.

I dette intervjuet analyserer Paavo Lipponen, som var finsk statsminister fra 1995 til 2003, den politiske situasjonen i nordområdene. I finsk politiske historie er det bare Kalevi Sorsa som har sittet lengre i statsministerstolen. Og i likhet med Sorsa, var også Lipponen leder for Finlands sosialdemokratiske parti i mange år.

Her kan du se intervjuet i sin helhet (intervjuer er High North News-redaktør Arne O. Holm):

Få, om noen, nålevende politikere har derfor lengre erfaring enn Paavo Lipponen i den politiske balansekunsten som ligger i å styre et land plassert midt mellom øst og vest.

Denne uka skulle Paavo Lipponen igjen ha deltatt på konferansen High North Dialogue, etter at han på fjorårets konferanse - som den første – ble utnevnt til «High North Hero».

Slik gikk det ikke.

Finland 100 år

En større hjerteoperasjon har midlertidig gjort det vanskelig for den 75 år gamle politiske kjempen å bevege seg over større avstander.

Derfor møter High North News Lipponen i hans hjemby Helsingfors, eller Helsinki som finnene sier, hvor Lipponen mer enn gjerne analyserer verden sett fra nord.

På jakkeslaget bærer han en diskret nål. Det selvstendige Finland feirer hundre år i år, og Lipponen unnskylder seg nærmest når han forsiktig forklarer at finnene ikke er like gode til å feire sin selvstendighet som nordmenn er.

- Sammen med finske kollegaer har jeg det siste året arbeidet for å lage en strategi for å knytte de arktiske statene sammen via bredbånd. Dette arbeidet er nå tatt videre av Finlands kommunikasjonsminister, Anne Berner. Etter det jeg forstår gjør arbeidet, som også inkluderer Japan og Kina, store fremskritt. Foreløpig er det ikke sluppet så mange nyheter om prosjektet, men alt tyder på at det blir en suksess. Dette vil i så fall får stor betydning for europeisk handel med både USA, Asia og Russland, sier Paavo Lipponen.

- I tillegg har Finland laget en ny, oppdatert arktisk strategi, hvor ikke minst den økonomiske utviklingen er tillagt stor betydning, legger han til.

 

Bredbånd gir muligheter

- I et av dine mange innspill til blant annet EU, jeg tenker spesielt på «A Strategic Vision for the North – Finland’s Prospects for Economic Growth in the Arctic Region”, skisserer du en mulig vei for Europa i nord. Siden du skrev dette notatet, har EU konkretisert sin arktiske strategi. Kjenner du igjen noen av dine tanker og forslag i den måten EU nærmer seg Arktis på?

- EU-kommisjonen har publisert sitt syn på Arktis, og EU-parlamentet har senere gitt sine kommentarer. Dette er et betydelig steg framover. Jeg hadde gleden av å samarbeide med kommisjonens president, Jean-Claude Juncker. Jeg tror EU i framtida kommer til å være mer aktivt. Miljø er selvfølgelig hovedbekymringen, men kommisjonen ser også etter hvert de økonomiske mulighetene. Det pekes for eksempel på behovet for å bygge ut en bedre infrastruktur i nordområdene. Infrastruktur er helt fundamentalt for fortsatt økonomisk vekst.

Må involvere Russland

- I EU forgår det også en debatt om å stanse all olje- og gassproduksjon i Arktis. Hvordan ser du på dette?

- Jeg synes det var klokt av EU-parlamentet å stemme ned dette forslaget. Å ta miljøutfordringene på alvor er absolutt legitimt, men denne form for demonstrasjon er ikke rette veien å gå. Dette er viktig, ikke minst fordi vi er nødt til å involvere Russland, det største landet i Arktis, i utviklingen av en arktisk politikk. Det samme gjelder forholdet til USA. Et eksempel på hvordan vi kan finne løsninger sammen, er enigheten om å fase ut tungolje på skip i Østersjøen. Det er en slik tilnærming til problemene vi trenger. Vi er i stand til å takle miljøutfordringene, men for å få det til, trenger vi et bredt, internasjonalt samarbeid.

Sterkere urbefolkning

- De gangene jeg har møtt deg, Paavo Lipponen, har du snakket om de «ekte heltene» i Arktis. Helter som du definerer som reingjetere, fiskere, bønder og fangstfolk. Hvordan synes du disse involveres i det internasjonale spillet om Arktis?

- Siden jeg for tida er sykemeldt, får jeg god tid til å se TV, ikke minst norske TV-programmer på finsk TV. Jeg følger også de samiske nyhetene. I Finlands program for de neste to årene i Arktisk Råd, er urbefolkningen et av de prioriterte områdene. Ikke minst i Finland kan vi gjøre mye mer for å sikre urfolksrettighetene. Jeg synes det er fantastisk å se hvordan unge samer, enten de er fra Norge, Sverige eller Finland, blir involvert i avgjørelsesprosessen. Jeg tror vi i framtida kan vente en mer aktiv involvering fra urbefolkningen.

- Og det hilser du velkommen?

- Absolutt. Jeg ønsker også at urbefolkningen i Finland skal bli bedre representert på nasjonalt nivå, ikke bare gjennom sine egne beslutningsorganer. De må få et sete også i Helsinki.

Vet ikke hva Trump vil

- Om kort tid overtar Finland formannskapet i Arktisk råd. Hvilke forventinger har du til de to årene ditt eget land skal lede Arktisk Råd?

- Det er en stor utfordring. Regjeringen har arbeidet intenst med å forberede dette mens USA har ledet Arktisk Råd. Vi har ambisiøse mål, men det viktigste er at vi skal fortsette og sikre det gode samarbeidet som har vært i rådet i og hele Arktis som region. Det samme gjelder for Arctic Economic Council, hvor Finland også overtar formannskapet.

- Vi ønsker å styrke Arktisk Råd som institusjon, og forhåpentligvis vil vi ha en mer pragmatisk holdning til det å oppnå enighet, som i eksempelet med tungolje og søk og redning, som vi har fått til avtaler omkring. Så arbeider vi som kjent med å få til et arktisk toppmøte i løpet av perioden, et toppmøte som understreker viktigheten av å beholde Arktisk som et lavspenningsområde. Likevel vil det selvfølgelig være forskjellige prioriteringer i de ulike landene. Vi vet ennå ikke hvilken politikk Trump-administrasjonen vil legge seg på. Vi ser også at Russland blir stadig mer aktivt i nord. I tillegg trenger vi det nordiske samarbeidet. Alt handler i bunn og grunn om fortsatt godt samarbeid i nord.

Finland er ærlig mekler

- Siden sist vi møttes, det var under St. Petersburg internasjonale økonomiske forum i juni i fjor, har forholdet mellom øst og vest tilsynelatende blitt stadig kjøligere. I tillegg har vi, som du nevner, fått Donald Trump som ny president i USA. Hvordan ser du på forholdet mellom øst og vest?

- Fra et finsk ståsted er det viktig å møte dette med et åpent sinn. Vi må vente å se hva Trump-administrasjonen vil gjøre. Det kan se ut som det er minst grunn til bekymring knyttet til miljøspørsmål. Utfordringene er større når det gjelder økonomisk samarbeid og industrielle muligheter. Vi håper vi kan fortsette og sikre samarbeid om forskning, ikke minst innenfor klima. Vi er nødt til å gjøre noe med utslippene av «black carbon» (sot). Kanskje vi rett og slett skal gjøre spørsmålet om disse utslippene til et konkret, arktisk prosjekt? Det finnes allerede økonomiske midler til å gå løs på dette, og dermed trenger vi ikke nødvendigvis ny finansiering.

- Finland forsøker å være en ærlig mekler mellom øst og vest. Det er viktig at situasjonen bedres framover, selv om både Syria og Ukraina er vanskelige spørsmål, sier Paavo Lipponen.

Vi ser en militær posering

- Ja, det er åpenbart vanskelig, så vanskelig at mange frykter en ny kald krig. Noen mener sågar at vi allerede er inne i en ny periode med kald krig. Hva er ditt syn på dette?

- Vel. Jeg tror det vi ser er en militær posering. Det er uansett en stor bekymring for Finland. Likevel tror jeg ikke vi på nåværende tidspunkt er kommet inn i en ny kald krig. Men vi må følge nøye med på det som skjer, ikke minst må vi følge med på hvordan Donald Trumps politikk utvikler seg. Det ser ut som alle de andre partene, inklusive Russland, har inntatt en vente-og-se-holdning. Slik lar de tvilen komme Trump til gode.

- Et siste spørsmål til deg Paavo Lipponen. Da du deltok på fjorårets High North Dialogue-konferanse, møtte du mange unge mennesker som i dag ser på deg som en ekte nordområde-helt. Hvilke budskap har du til dagens ungdom, ungdom som skal forme framtidas Arktis?

Imponert over ungdommen

- Jeg var så imponert over det jeg spå under High North Dialogue i Bodø. Det var et møte med unge studenter som demonstrerte en ekte kompetanse. De kok i fra ulike land i Arktis, inkludert Russland. Jeg måtte faktisk spørre meg selv om det var sant at de var så dyktig. Jeg tror vi kan se mot en ny generasjon med et balansert syn på framtida. De er miljøbevisst, men forstår også viktigheten av at de økonomiske mulighetene blir brukt på en bærekraftig måte i Arktis. Og der er vi på mange måter, bare ved begynnelsen, avslutter Paavo Lipponen.Read article in English.

Les også: Paavo Lipponen kåret til årets High North Hero

Nøkkelord