Prises for gjenvinning av kassert fiskeutstyr

Bodø-selskapet Nofir AS (Norsk Fiskeriretur) er tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris 2014 for å ha etablert et landsdekkende system for å ta vare på og gjenvinne kasserte redskaper og utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Bodø-selskapet Nofir AS (Norsk Fiskeriretur) er tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris 2014 for å ha etablert et landsdekkende system for å ta vare på og gjenvinne kasserte redskaper og utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen.

- Dette er et svært godt miljøtiltak, som også skaper arbeidsplasser både her i landet og i land med høy arbeidsledighet. Det er et godt eksempel på en såkalt «vinn–vinn situasjon»: Næringene blir kvitt et problem og problemet blir til nye produkt.

Det uttalte fiskeridirektør Liv Holmefjord da prisen ble delt ut til bedriften og daglig leder Øistein Aleksandersen i går. Prisen ble delt ut under den internasjonale fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim, og fiskeriminister Elisabeth Aspaker var også tilstede.

Miljøprisen, som første gang ble delt ut i 2007, deles ut til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som bidrar til å gjøre fiskeri- og havbruksnæringene mer bærekraftige.

Det er et velkjent problem at fiskerinæringen er en kilde til forurensning av forskjellig slag, både på havet og langs kysten.

Det som før ofte havnet på havets bunn eller langs strendene våre blir nå i stor grad tatt vare på og gjenvunnet til nye produkt, fremhever direktoratet i sin begrunnelse for å gi miljøprisen til Nofir AS.

Bedriften har utviklet systemet gjennom flere år. Ideen til Norsk Fiskeriretur ble ifølge hjemmesiden til selskapet unnfanget allerede under fiskerimessa AquaNor i Trondheim i 2007.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: