Prestemangel i nord

Nord-Norge mangler prester. Utkantene rammes hardest.

De siste årene har prestemangelen i Nord-Norge vært stor, i år er den enda større, melder iTromsø. 

I 2012 og 2013 var det tolv ledige prestestillinger i Nord-Hålogaland bispedømme. I år er det 14 ledige stillinger, og ifølge Ellisiv Yttervik, avdelingsleder for driftsavdelingen på bispekontoret, blir det stadig flere ledige jobber. - Vi har alltid prestemangel i Nord-Norge. Det er ikke noe nytt, og det er spesielt på de mindre plassene at det trengs folk, sier Yttervik.

For i Tromsø er det kun en ledig stilling. Det er som studentprest på universitetet.

- Varanger prosti og indre Troms kommer til å få mange ledige stillinger i løpet av et halvt år. Også Senja er utfordrende hvor det mangler flere prester. Det er nok slik at de fleste nyutdannede prestene søker seg mot byene og ikke mot de mindre stedene, sier Yttervik til iTromsø.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: