President Trumps budsjettutkast: Dårlig nytt for nordområdene

Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke diskutere Donald Trumps ønske om å kjøpe Grønland. Dermed avlyser Trump sitt lenge planlagte statsbesøk. 
President Trump har offentliggjort sitt «America First Budget Blueprint», der han skisserer sine prioriteringer for det kommende budsjettåret. Der er det ikke mye å glede seg over for innbyggerne i Arktis.


President Trump har offentliggjort sitt «America First Budget Blueprint», der han skisserer sine prioriteringer for det kommende budsjettåret. Der er det ikke mye å glede seg over for innbyggerne i Arktis.

Flyruter i grisgrendte strøk, støtte til oppvarming, bygging av kystvern, omstillingsstøtte og bistand til klimautsatte samfunn, fiskeri- og kystforskning – dette er bare noe av det president Trump har satt på listen over hva som bør nedprioriteres i den kommende budsjettbehandlingen. Presidentens signaler møtes av mange med forskrekkelse, ikke minst i nord.

Mia Bennett, forsker ved UCLA-universitetet i California og stemmen bak Arktisbloggen «Cryopolitics» mener forslaget varsler krise på mange områder i Alaska:

- Kutt i lufttransporten slår aller verst ut for Alaska, der flyruter ofte ikke kan erstattes av veinettet. Og kutt som går ut over kystsamfunn rammer Alaska hardest. Alaskas kyst er lenger enn kystlinjen i alle andre amerikanske stater til sammen, understreker hun.

Bennett peker også på andre store endringer som vil slå uforholdsmessig hardt ut i Alaska om de blir vedtatt. Bortfall av støtteordninger til regional utvikling, kutt i støtte til opprensking av giftstoffer, og nedprioritering av ordninger som sikrer rent vann og gode sanitærforhold – alt dette vil ramme Alaska hardere enn de fleste andre stater, mener Bennett. Og delstaten, som de siste årene har tapt mye på synkende oljepriser og kuttet egne budsjetter, vil neppe ha mulighet til å fylle de hull som et Trump-budsjett kan etterlate seg.

Store kutt på klima

Trump har lenge gjort det klart at han vil endre sin forgjenger Obamas klimapolitikk. Det var likevel overraskelse over størrelsen på de foreslåtte klimakuttene: Over 30% kutt i budsjettet til miljøverndepartementet, Environmental Protection Agency (EPA) og 26% kutt for NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). NOAA har blant annet hovedansvar for havforskning og  støtte til klimarammede kystsamfunn.

Budsjettforslaget går også hardt til verks overfor internasjonale klimatiltak, der Trump vil eliminere det såkalte Global Climate Change Initiative, som støtter utviklingsland i klimaarbeidet, og stanse amerikanske bidrag til FNs klimaprogram. Også for utenriksdepartementets budsjett varsles store endringer, med kutt på 28 prosent. Det kan gi betydelig effekt også i arbeidet med nordområdepolitikken.

Ambassadør David Balton, leder av Arktisk Råd under det amerikanske formannskapet, sa under det nylige Rådsmøtet i Juneau, Alaska at det «foreløpig ikke har vært noen fundamental endring av USAs deltakelse i Arktisk Råd». Han la imidlertid til at «denne administrasjonen vil trolig ønske å sette sitt eget stempel på nordområdepolitikken». Trumps budsjettforslag etterlater liten tvil om at så er tilfelle.

Les også: Black Carbon, Trump, and America as an Arctic Nation: Juneau’s SAO Meeting (article only in English)

Mer til forsvar, mindre til kysten

Vinneren i Trumps budsjettutkast er forsvarsbudsjettet, som foreslås økt med 54 milliarder dollar (10%). Men Kystvakten, som leder USAs innsats når det gjelder sikkerhet i nord, ser ut til å være nedprioritert. Nåværende budsjett på 9 milliarder dollar foreslås kuttet med 1.3 milliarder. Det overrasker mange observatører, som blant annet peker på at USAs kapasitet i nord allerede ligger langt bak Russlands.

- President Trumps budsjettforslag er ille for miljøet i Arktis og for de som bor, arbeider og reiser i nord. Særlig overraskende er det at man ønsker å redusere budsjettet til Kystvakten, som leder USAs redningsarbeid, forebygging av forurensning og nasjonal sikkerhet i Arktis. Kystvakten er allerede strukket lenger enn kapasiteten rekker, med sine to svært gamle isbrytere, sammenliknet med Russlands 40+. I tillegg kommer kutt i EPA-budsjettet, som eliminerer støtte til infrastruktur i urfolksamfunn og setter EPAs samarbeid med Kystvakten om forebygging av forurensning i fare, sier Linda Priebe, advokat i Washington med Arktis som spesialfelt, og visepresident i det norsk-amerikanske handelskammeret. Hun peker også på kutt som vil gjøre det vanskeligere å beskytte de rundt 30 lokalsamfunnene i Alaska som trues av kysterosjon og andre miljøskader.

- Dette lover ikke bra for framtiden i USAs del av Arktis, sier hun.

Les også: Kivalina Katastrofen som kommer 


Første trekk

President Trumps budsjettforslag er imidlertid bare første trekk i sjakkspillet som fører fram til et endelig budsjett. Det er Kongressen som fastsetter budsjettet, gjennom en prosess som starter for alvor i mai, når presidenten overleverer et mer detaljert forslag til Capitol Hill.

Trumps foreløpige «ønskeliste» er møtt med motforestillinger også blant republikanerne. Ikke minst har Alaska-delegasjonen gjort det klart at betydelige justeringer vil være påkrevet. Senator Lisa Murkowski, som sitter i den mektige og budsjettavgjørende Appropriations-komiteen, sier i en pressemelding at selv om hun støtter presidentens fokus på et sterkere nasjonalt forsvar, er det mange av de foreslåtte budsjettkuttene hun ikke kan støtte. Demokratene har erklært forslaget «dead on arrival». Mange republikanere har også signalisert at de er uenige i prioriteringene som ligger i budsjettforslaget. Det er duket for mange harde kamper i månedene framover, både innad i Kongressen, og med sjefsforhandleren som nå sitter i Det Hvite Hus. Spillet forsetter, både foran og bak kulissene.
 

Blåkopien av budsjettutkastet som skal
Blåkopien av budsjettutkastet som skal "Make America great again

Nøkkelord