Positive tilbakemeldinger på oljeplaner

Johan Petter Barlindhaug (stående til høyre) etterlyser sterkere engasjement fra Salten i oljepolitikken. Nå får han støtte fra nettopp Salten, gjennom direktøren i BRUS. (Foto: Linda Storholm).
Styreleder Johan Petter Barlindhaug og Saura AS jobber videre med planene om olje- og gassåpning utenfor Lofoten. I dag møter han regionrådene i Salten og Lofoten for å fortelle om planene.
Styreleder Johan Petter Barlindhaug og Saura AS jobber videre med planene om olje- og gassåpning utenfor Lofoten. I dag møter han regionrådene i Salten og Lofoten for å fortelle om planene. 

Lofotrådet og Salten Regionråd har felles møte i Svolvær, og en av punktene på agendaen er Saura AS. 

De spenstige planene om en felles utvikling av Lofoten og Salten med tanke på en åpning av Nordland VI ble presentert for tre uker siden.

Responsen i etterkant har vært overveldende forteller styreleder Barlindhaug. Og flere kommuner har meldt seg på i diskusjonen, blant annet vesterålskommunene Øksnes og Sortland. 

- På Øksnes sier de det samme som de sier på Røst, de vil ha oljevernbase på plass før det blir aktuelt med åpning utenfor, sier Barlindhaug. 

Regjeringen må levere

Oljevernbase er stikkordet for hele prosjektet.

For å få kystens politikere og øvrig befolkning med på en oljeutvinning må regjeringen gjøre alvor av sine planer om oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. 
For Saura AS er det ingen tvil om at både Røst og Øksnes trenger oljevernbaser, begge stedene ligger geografisk slik til at man kan være operativ på kort tid. 

- Røst ligger allerede nært oljevirksomheten på Helgeland og trenger allerede en oljevernbase i tilfelle noe skjer, sier Barlindhaug. I tillegg vil man bygge opp en beredskap bestående av god kompetanse hos lokale fiskere og mulighet til å utstyre fiskebåter med oljevernutstyr. 

- Vi har fått bekreftet at vi tenker i riktig retning, men også at tvilen blant folk er større enn vi trodde. Sist mandag møtte jeg fiskere fra Røst, for dem er det avgjørende at staten viser at de mener alvor med beredskapen før de går med på oljeutvinning, sier Barlindhaug. Han beskriver en positiv tone og klar melding om å gå videre i prosjektet, men at de ønsker dokumentasjon på hva som skjer. 

Mangler tillit

Tilliten til det offentlige er ikke god, og skal prosjektet komme videre det avgjørende at lokalsamfunnene selv får være med i prosessen. 

- Hvordan jobber dere for å ta prosjektet videre? 

- Nå handler mye om å møte folk, redegjøre for hva som er planlagt, bygge opp en forståelse av hva det er vi snakker om. Det er nå vi har muligheten til å bestemme selv, sier Barlindhaug. 

Tanken er at kommunene som er involvert selv kan enes om premissene og legge til rette for oljeutvinning. 

- Du opplever ikke stor konkurranse kommunene i mellom for å få dette til seg? 

- Jeg vet ikke responsen fra alle kommunene ennå, men opplever det positivt. Vi har for eksempel fått gode tilbakemeldinger fra Mo, de er veldig positiv til mer aktivitet. Jeg tror de dårlige tidene petroleumsnæringen nå er inne i trigger kommunene til å tenke sammen i stedet for å konkurrere mot hverandre. Etableringen vil skje før eller siden, og da kan det enten skje på statens premisser, eller på de lokale premissene. 

Ber om at prosessen må få gå i fred

Styrelederen i Saura AS har brukt de siste ukene godt. Han har vært i møter med alt fra fiskere til politikere og informert om prosjektet. 

Han er fortsatt ikke i tvil om at det før eller siden vil åpnes i Nordland VI og VII, og det kan skje enten på statens premisser, eller lokale.

- Det er veldig viktig nå at denne prosessen får gå i fred, at ikke oljeselskaper, eller organisasjoner betalt av oljeselskaper kommer og forteller hva de vil. Ikke kom og fortell hvor bra det går i Hammerfest, slikt vil bare virke mot sin hensikt. La de regionale prosessene gå sin gang, ber Barlindhaug.

Skissene viser hvordan et prosesseringsanlegg kan bygges på Røst dersom det skal ilandføres olje, gass og kondensat hit.  (Illustrasjon: Saura AS)
Det er allerede laget skisser som viser hvor på Røst det kan bygges et prosesseringsanlegg. Illustrasjon: Saura AS

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: