Pønsker ut ny logistikk for beredskap

I Harstad finner en stipendiat ut hvordan beredskapen kan bli bedre for transport til offshore-installasjoner.

- Håper jeg kan bidra til å gjøre verden litt tryggere, sa han da han tok fatt på sitt forskningsprosjekt innen beredskapslogistikk i fjor. Nå har han allerede noe å vise til, forteller nettsidene til Høgskolen i Harstad (HiH).

Markus Brachner tiltrådte sist høst en stipendiatstilling ved Høgskolen i Harstad på et fagområde som var helt upløyd mark, også i verdenssammenheng: Beredskapslogistikk

Bakgrunnen for stipendiatet var knyttet til bachelorstudiet i Internasjonal Beredskap, som HiH driver i fellesskap med Høgskolen i Narvik og Norges Brannsk

- Etter ett år kan jeg nå presentere noe av arbeidet mitt, sier Markus Brachner. – Jeg har konsentrert meg om utfordringene og sårbarheten knyttet til transport av personell til offshoreinstallasjoner i de ekstreme nordområdene.

Les hva han har funnet ut så langt hos Høgskolen i Harstad.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: