Podcast om samfunnssikkerhet: Polypod: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Nina Meldahl er senior rådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, Arne O. Holm er ansvarlig redaktør i High North News og styremedlem i UTSYN og Mette Vågnes Eriksen er generalsekretær i Polyteknisk Forening. (Foto: Polyteknisk Forening)
Hva er det viktig å forstå om samfunnssikkerhet, Kina og norsk næringsliv? Få med deg podcasten Polpod med Nina Meldahl er senior rådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, Arne O. Holm er ansvarlig redaktør i High North News og styremedlem i UTSYN og Mette Vågnes Eriksen er generalsekretær i Polyteknisk Forening. (Foto: Polyteknisk Forening)
Kina sikrer innenlandsk stabilitet og styrker samtidig sin globale maktposisjon. Da påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?  Her kan du lytte til podcasten fra Polyteknisk Forening.

Hør podcasten her

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?

Lytt til samtalen mellom:

  • Nina Meldahl, Senior rådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd
  • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem i UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De gir uttrykk for et klart syn på hvilken sikkerhetsrisiko norske myndigheter og selskaper er utsatt for. Du får også et innblikk i hvordan Kina og andre aktører posisjonerer seg langsiktig globalt – politisk, teknologisk og økonomisk.

Hør podcasten her

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: