Politimester Hætta: - Nødvendig for Russland å annektere Krim

- Sett fra Russlands side var det ingen andre alternativer enn å gå inn i Krim slik de gjorde, sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta. (Foto: Jonas Karlsbakk/Barentssekratariatet).
- Sett fra Russlands side var det ingen andre alternativer enn å gå inn i Krim slik de gjorde, sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta. (Foto: Jonas Karlsbakk/Barentssekratariatet).

NATOs ekspansjonsplaner og hensynet til Putins makt gjorde det nødvendig for Russland å annektere Krim. Det sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark.

I en podkast fra Barentssekretariatet, "Helt på grensa", utdyper politimesteren i Finnmark hvorfor hun mener at det, sett fra russisk side, var helt nødvendig å rykke inn i Krim på den måten det ble gjort i 2014.

- Ble overhodet ikke overrasket

- Annekteringen av Krim kom ikke som noen overraskelse for meg i det hele tatt, sier Ellen Katrine Hætta i podkasten; - for meg var det veldig forventet at det skulle skje, for det fantes ingen annen løsning akkurat da.

Politimesteren, som forteller at hun har et nært og godt samarbeid med russisk politi og sikkerhetstjeneste, understreker at en ting er å forstå, en annen ting er å akseptere.

Viktig for Putins makt

- Jeg skjønner jo at Norge måtte ta del i EUs sanksjoner etter Russlands annektering av Krim. Men det er også viktig å forstå hvorfor det var viktig for Russland å gå inn i Krim på denne måten.

NATO drev med utvidelser, og det var viktig å konsolidere Putins makt. Det var også viktig å rette opp den feilen som var begått, eller den feilen de (russerne) mener ble begått i 1954, da Krim ble gitt til Ukraina, sier Hætta.

- Det var helt nødvendig

Hun mener det er viktig og nødvendig å sette seg inn i Russlands posisjon på dette tidspunktet (for annekteringen av Krim, red. anm.);

- Fordi de hadde ingen annen mulighet. Hvis de fremdeles skulle ha kontroll på Krim og de basene de har der – så var det nødvendig. Man må forstå det, men man trenger ikke akseptere det.

Og det har man jo ikke gjort, i Norge eller i Europa, og derfor har man disse sanksjonene, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark i podkasten fra Barentssekretariatet.

 

Nøkkelord