Polarsekretariatet skal skaffe overblikk

Polarsekretariatet skal skabe overblik.

Polarsekretariatet i den danske Styrelsen for Forskning og Innovation skal skabe bedre overblik over polarforskningsaktiviteter i  Kongeriet Danmark og inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Den arktiske forskning foregår på mange videnskabelige områder og strækker sig bl.a. fra arkæologi over sundhedsforskning og geologi til biologi og fysik. Særlig synlig internationalt er iskerneboringerne og de heraf afledte geogenetiske forskningsresultater.

Polarsekretariatet skal fungere som én indgang vedrørende polarforskning, f.eks. for andre myndigheder, ministerier, forskere, fonde og lignende.

Mer om Polarsekretariatet og arktisk forskning i Danmark her.

 

Tags