Polaris tapte 100 millioner på papir

Redder resultatet med pensjonskutt og salg av eiendom.
- Resultat for 2014 vil, som tidligere år, fremstå godt sammenlignet med tilsvarende mediehuskonsern, skriver konsernsjef Per Axel Koch i det midt- og nordnorske mediekonsernet i en melding som følger resultatpresentasjonen for Polaris Media AS, melder Medier24.com.

Omsetningen i 2014 endte på 1,659 milliarder kroner, ned 4,9 prosent fra 2013 – 1,745 milliarder kroner. 86 millioner er altså borte fra omsetningen. Det største tapet finner vi som ventet på annonseomsetning papir, hvor omsetningen er redusert med 14,4 prosent, fra 686 millioner i 2013 til 587 millioner i fjor. Altså 99 millioner kroner ned på papir.

Driftsresultatet er 20 millioner kroner, mot 130 millioner i 2013. 

Konsernet redder resultatet før den helt nederste linja, med en del ekstraordinære effekter og avskrivinger. Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonordninger, og får en netto positiv resultateffekt på 119 millioner kroner. Konsernet har også solgt eiendommer.