Plusstall for Rana Gruber i andre tertial

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Jernmalmselskapet klarer å gå med pluss tross lave jernmalmpriser.Jernmalmselskapet klarer å gå med pluss tross lave jernmalmpriser.


Per andre tertial har selskapet positivt driftsresultat, men adm.dir. Kjell Sletsjøe tror ikke på et positivt resultat for 2015 samlet. 

- Kanskje på drift, men ikke for bunnlinja samlet sett, sier han til High North News. Men det som uansett er sikkert er at 2015 blir et langt bedre år for gruvebedriften enn fjoråret. 

- Vi får en kraftig resultatforbedring til tross for at prisen på jernmalm har falt ytterligere, det er vi stolte av, sier Sletsjøe. 


Mest kostnadseffektiv

Markedsforholdene er mildt sagt krevende. Jernmalmprisene har de siste to årene falt med mer enn 60 prosent, noe som har rammet mange gruver hardt. Nå ligger prisen rundt 56-57 dollar, men var så sent som i juni helt nede i 44 dollar. 

- Vi arbeider ut fra den forutsetningen at vi skal være blant de mest kostnadseffektive, og at det vil lønne seg på både kort og lang sikt, sier Sletsjøe. 

I Rana Gruber var man tidlig ute med å iverksette spare- og forbedringstiltak, og effekten har vært god. Styret og administrasjonen trekker fram innsatsen fra de ansatte, både som stå-på-vilje og innovative produksjonsløsninger som de viktigste bbidragene til at driftsresultatet nå er positivt. Produksjonen per ansatt har økt med over 80 prosent siden forbedringstiltakene ble startet. 


Store finansutgifter

Men, selv om driftsresultatet er positivt i andre tertial er finansutgiftene i regnskapet for uvanlig store i samme periode. Det skyldes valutasikringsavregninger. Kontantstrømmen fra driften er svært positiv, mens den totalt kontantstrømmen tynges av dette oppgjøret, låneavdrag, store ekstraordinære reparasjoner og langsiktige investeringer i nye gruver. 

Rana Gruber har hatt flere gode nyheter i høst, for en måned siden ble det klart at de vant saken mot Rana Kommune om takseringen som var grunnlaget for utskrevet eiendomsskatt. Dette gir på lang sikt en betydelig resultatforbedring. Sammen med Samferdselsdepartementets beslutning om å detaljplanlegge en oppgradert Dunderlandsbane gir det Rana Gruber håp om gode resultater på lang sikt, under forutsetning om at prisene på jernmalm normaliseres. 


 

Administrerende direktør Kjell Sletsjøe.
Administrerende direktør Kjell Sletsjøe. Rana Gruber

Tags