Planlegger ny storflyplass

Regjeringen har i dag sendt brev til Avinor hvor de ber selskapet om å planlegge en stor, regional lufthavn i Mo i Rana.

Regjeringen har i dag sendt brev til Avinor hvor de ber selskapet om å planlegge en stor, regional lufthavn i Mo i Rana.

-  Dette vil forbedre tilbudet og komme både folk og næringsliv i regionen til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avinor skal ta utgangspunkt i en ny lufthavn ved Mo i Rana. Den nye lufthavnen skal betjene fly som i dag opererer på de største flyplassene i landet.

Avinor har opplyst om at en konsesjonssøknad kan være klar høsten 2015, men da må visse forutsetninger være oppfylt. Opplegg for finansiering vil bli sett i sammenheng med den kommende konsesjonssøknaden.

For å sikre en et best mulig beslutningsgrunnlag planlegger Samferdselsdepartementet også en ekstern utredning av konsekvensene ved en ny lufthavnstruktur på Helgeland. Samferdselsdepartementet vil derfor ikke avklare noe nærmere om framtida for Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

 

Tags