Planlegger ny arktisk flyrute

En ny flyrute kan gjøre det enklere å ferdes nord i Norden med fly.

En ny flyrute kan gjøre det enklere å ferdes nord i Norden med fly.

Mens man i dag må sørover for å reise nord, dersom man skal krysse landegrensene, legges nå planene for en flyrute mellom Oulu, Luleå og Tromsø skriver P4 Norrbotten. 

Målet er å gjøre det enklere å arbeidspendle og holde kontakten mellom næringslivet i Norge, Sverige og Finland. Forhåpentligvis vil en flyrute også bidra til økt turisme. 

Landstinget i Norrbotten besluttet mandag å støtte en slik rute økonomisk, og har satt av 26 millioner svenske kroner i løpet av en femårsperiode.Inger Edlund Pedersen fra Norrbottens handelskammer tror pengene vil være vel anvendte. hun viser til etterspørsel etter en slik rute fra selskaper i Norrbotten som tror det vil bidra til omsetningsvekst.

Handelskammeret i Norrbotten har nå inngått en foreløpig avtale med et flyselskap. 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: