Pendlere mister skattefordeler på Svalbard

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Arild Olsen er lite begeistret over skatteendringene som kommer ved nyttår.

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Arild Olsen er lite begeistret over skatteendringene som kommer ved nyttår.

De nye skattereglene gjør at de som jobber turnus og pendler til og fra Svalbard mister de økonomiske fordelene ved å jobbe på Svalbard, den såkalte Svalbardskatten.

Dette gjør det vanskeligere å holde på kompetansen og rekruttere kvalifisert arbeidskraft mener Olsen.

Arild Olsen anslår at tapet for hver enkelt pendler vil ligge på mellom 80 og 110.000 kroner i året, dette sier han til Svalbardposten.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: