Paavo Lipponen kåret til årets High North Hero

Paavo Lipponen ble tildelt High North Hero-award i fjor. Her er han avbildet med priskomiteen i forbindelse med utdelingen.
- Dette er min nobelpris, sier Paavo Lipponen, tidligere statsminister i Finland. I dag ble han både hyllet og hedret for sin mangeårige innsats for å rette internasjonal oppmerksomhet mot nordområdene - og regionens økonomiske potensial.


- Dette er min nobelpris, sier Paavo Lipponen, tidligere statsminister i Finland. I dag ble han både hyllet og hedret for sin mangeårige innsats for å rette internasjonal oppmerksomhet mot nordområdene - og regionens økonomiske potensial.

- Det å motta den første High North Hero-prisen er et av høydepunktene i mitt liv. Det at denne anerkjennelsen av mitt arbeid kommer fra Norge – landet med den mest aktive, avanserte og balanserte nordområdepolitikken – gjør at jeg setter særlig stor pris på den, sier Lipponen til High North News.

Opptatt av bærekraft og miljø 

Prisen High North Hero 2016 ble delt ut på High North Dialogue-konferansen i Bodø i dag. Paavo Lipponen er den første som mottar prisen, som deles ut av Nordområdesenteret ved Nord universitet. 

I begrunnelsen fra juryen trekkes det frem at finnen gjennom flere tiår har bidratt til å sette økt internasjonalt fokus på vekstmulighetene i nordområdene. Han har også bidratt til forretningsutvikling og opprettelse av nye arbeidsplasser.

- Jeg har de senere årene, av ulike årsaker, jobbet mye med disse sakene, kommenterer Lipponen.

- Men de virkelige heltene i dag, sier han, det er de som lever og jobber i nordområdene – under tidvis tøffe forhold.

- Jeg tenker på fiskere, de som driver jordbruk, reindrift – eller jegere – for den saks skyld. Virkelig; det er de som gjør jobben. En av de tingene som er så fint med denne prisen er at den setter arktiske spørsmål på dagsorden. Noe må gjøres, blant annet med miljøet. Der er det overraskende lite som skjer, blant annet for å få bukt med «black carbon», eller rettere sagt – svart sotregn. Det er anerkjent som et av de største miljøproblemene, men hvor er de konkrete planene for å ta tak i det, spør Lipponen.

- I dag vil jeg, i stedet for å bare fokusere på de økonomiske vekstmulighetene, fokusere mest på klima. Det er den største utfordringen, og bærekraftig utvikling er utrolig viktig, sier han.

En av hovedmennene bak ny EU-strategi

Lipponen er fortsatt en aktiv promotør av arktiske spørsmål, og mange kjenner han som «grunnleggeren» av EUs «Northern Dimension Policy», som var det første steget på veien til EUs arktiske strategi – som ble offentliggjort for en måneds tid siden.

I fjor laget eks-statsministeren den finske nordområderapporten «A strategic vision for the North – Finland’s prospects for economic growth in the Arctic region».

En av konklusjonene i denne er at den arktiske regionen kan utvikle seg til å bli Europas største investeringsområde, og Finland ser store forretningsmuligheter.


Store muligheter - og mer samarbeid

- Jeg tror jernet er ganske hett nå, kommenterer han, på forespørsel om hvordan han anser dagens forretningsmuligheter å være.

- Vi har betydelige ressurser, og det må investeres mer i infrastruktur. Sett fra vår side er det under-investering i hele Nord-Europa, og den nordlige delen av EU, sier han.

- Samtidig må EU alliere seg med Norge. Det nordiske samarbeidet har utviklet seg nå, og det bør utvikles mer. Neste år overtar Finland formannskapet i Arktisk råd, og jeg har samarbeid med den finske regjeringen som går på nettopp dette. Da behøver vi samarbeid også med naboene våre. Norge har den klokeste arktiske politikken av alle, og har også håndtert forholdet til Russland godt. Senest i forrige uke hadde jeg møter med Tore Hattrem (statssekretær i Utenriksdepartementet) og Jonas Gahr Støre (Ap-leder og tidligere utenriksminister). Det var veldig inspirerende, sier Paavo Lipponen.

Hva det kjølige, politiske forholdet mellom Vesten og Russland gjelder, er Finlands tidligere statsminister optimist:

- Det kommer til å balansere seg til slutt, man må se på dette på en balansert måte, sier han.

Eks-statsministeren legger også til at han har tro på samarbeidet i Arktisk råd – både når det gjelder miljø – og i forhold til at mange politiske initiativ tas i det mellomstatlige høynivåforumet.

Kommiteen som har vurdert kandidater til prisen har mottatt totalt 37 nominasjoner, fra åtte arktiske land.

- Lipponen er et utmerket eksempel på hva man kan få til dersom man har lidenskap for noe, sier Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.
 

Her mottar en rørt Paavo Lipponen prisenHigh North Hero 2016. (Foto: Christine Karijord)
Her mottar en rørt Paavo Lipponen prisenHigh North Hero 2016. (Foto: Christine Karijord)

Nøkkelord