High North Dialogue: På jakt etter en nordområdehelt: – Viktigere enn noen gang

High North Hero 2019
Klimaforsker Robert Corell fikk High North Hero-prisen for 2019, her med juryleder og direktør for Arctic Frontiers, Anu Fredrikson. (Foto: Amund Trellevik)

Hvert år deler Nordområdesenteret ut prisen High North Hero Award for å hedre noen som setter positive spor i nord. – Det er viktigere enn på lenge å løfte fram de som bidrar til utvikling, samarbeid og fremmer det sirkumpolare Arktis, sier direktør for Arctic Frontiers og juryleder Anu Fredrikson.

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har åpnet for nominasjoner til den internasjonale prisen High North Hero Award. Nå håper juryen på mange forslag fra hele verden.

Det er sjette gang prisen deles ut, og juryleder og direktør for Arctic Frontiers, Anu Fredrikson, sier det nå er viktigere enn noen gang å løfte fram samarbeid i Arktis.

– Nordområdene er i endring. Dette gjelder ikke bare klima og miljø, men det tradisjonelle arktiske samarbeidet vi har vært så stolte av. Etter at krigen brøt ut, har det internasjonale arktissamarbeidet slik vi kjente det blitt endret, sier Fredrikson.

Derfor mener hun det er viktigere enn på lenge å løfte fram og heie på de som bidrar til utvikling, samarbeid og som fremmer av det sirkumpolare Arktis.

– Mens vi navigerer i et nytt landskap, trenger vi positive eksempler, sier jurylederen.

Vi håper på mange nominasjoner slik at oppgaven blir mest mulig utfordrende
Juryleder og direktør for Arctic Frontiers, Anu Fredrikson

Positiv påvirkning

Den internasjonale komiteen ser etter kandidater som påvirker nordområdene på en positiv måte. Det kan være samfunnsutviklere, kandidater som har bidratt til økonomisk utvikling, promotert samarbeid eller mangfold gjennom det sirkumpolære Arktis.

Eller kandidater som gjennom sitt arbeid har bidratt til økt kunnskap om Arktis og som har hatt stor påvirkning både lokalt og internasjonalt, påpeker Fredrikson.

High North Hero-komiteen består av eksperter fra akademia, næringsliv, organisasjoner og media. Jurylederen håper på en vanskelig oppgave med å velge en verdig vinner.

– Vi skal ikke slippe billig unna, og håper på mange nominasjoner slik at oppgaven med å finne en verdig vinner blir mest mulig utfordrende, oppfordrer Anu Fredrikson.

Må ikke bo i nord

Prisen ble opprettet i 2016 som en årlig anerkjennelse av en person, en bedrift eller en organisasjon som har hatt en positiv innvirkning på næring og økonomisk utvikling i nordområdene.

Scott Minerd, Frode Mellemvik og Felix Tschudi
The High North Center Director Frode Mellemvik, between Scott Minerd (left) and owner of the Tschudi Group, Felix Tschudi. Both Minerd and Tschudi are High North Heroes. The meeting happened in Reykjavik, Iceland in October 2022, where Minerd announced a brand new Reykjavik based think tank for launched at the Arctic Circle Assembly 2022. (Photo: Hogne Bø Pettersen/High North Center)
Nordområdedirektør Frode Mellemvik mellom nå avdøde Scott Minerd (t.v.) og eier av Tschudi-gruppen, Felix Tschudi. Både Minerd og Tschudi er High North Heroes. Møtet fant sted i Reykjavik, Island i oktober 2022, på Arctic Circle Assembly 2022. (Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret)

Tidligere vinnere består av den norske rederen Felix Tschudi, klimaforsker Robert Corell fra USA, den kanadiske forkjemperen for urfolks rettigheter Mary Simon, investor Scott Minerd fra USA og Paavo Lipponen, som er tidligere statsminister i Finland. Dessverre døde Minerd like før jul i fjor.

Det er ingen krav om at den nominerte er fra eller bosatt i Arktis. Hensikten med prisen er å synliggjøre innsatsen til en person eller en organisasjon hvis arbeid har en positiv innvirkning i det sirkumpolare nord. Selvnominasjoner godtas også.

Pengepris, heder og ære

High North Hero Award deles ut hvert år under konferansen High North Dialogue i Bodø i april, som arrangeres av Nordområdesenteret. I tillegg til heder og ære, tildeles vinneren 50 000 kroner.

For å kvalifisere til nominasjon, gjelde disse kriteriene:

  • I vesentlig grad bidratt til næringsutvikling, samfunnsutvikling, vekst eller sysselsetting i nordområdene.
  • I betydelig grad bidratt til ny kunnskap om nordområdene.
  • Innovativ og bruker innovative metoder for å skape multilateralt samarbeid i nordområdene.
  • Den nominertes bidrag er internasjonalt orientert, samtidig som det har betydelig lokal innvirkning.
  • Bidrar betydelig til å fremme nordområdene, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Fristen for å foreslå en kandidat er 10. mars Les mer her.

Mer om High North Hero:

Nøkkelord